U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggever: N. Verslag van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming
van Hilde Crevits
1908 (2008-2009) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking
1894 (2008-2009) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk XX. Wijzigingen in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Hoofdstuk XXI. Wijzigingen aan het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending Voortzetting van de bespreking en stemming Hoofdstuk XIII. Landbouw en Visserij Hoofdstuk XXII. Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) Verslaggever : N. Verslag van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en indicatieve stemming
van Joke Schauvliege, Patrick Lachaert, Jos Bex, Bart Martens, Patrick De Klerck en Martine Fournier
1804 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.