Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Patrick Lachaert

Ondervoorzitter

Frans Wymeersch

Secretaris
Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Vaste leden

Jos Bex

Karlos Callens

Lode Ceyssens

Patrick De Klerck

Pieter Huybrechts

Bart Martens

Profile picture Leo Pieters

Leo Pieters

Profile picture Joke Schauvliege

Joke Schauvliege

Profile picture Stefaan Sintobin

Stefaan Sintobin

Marleen Van den Eynde

André Van Nieuwkerke

Jan Verfaillie

Plaatsvervangende leden

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Jos De Meyer

Stern Demeulenaere

Hilde Eeckhout

Dominique Guns

Erik Matthijs

Frans Peeters

Ludo Sannen

Johan Sauwens

Felix Strackx

Wim Van Dijck

Gerda Van Steenberge

Joris Vandenbroucke

Jo Vermeulen

Toegevoegde leden

Rudi Daems

Jan Peumans

Contact

Patrick Lachaert

Commissiesecretaris

Scroll to top