U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Vergadering

donderdag 29 november 2007, 10.01u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Geschrapt .
Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering

15:00 uur

van de Vlaamse Regering
15 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 7 van de afdrukversie voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Dirk Van Mechelen
1427 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Voortzetting van de bespreking
1368 (2007-2008) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk VII: Ruimtelijk Structuurplan Voortzetting van de bespreking en stemming

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.