U bent hier

Agenda

van André Van Nieuwkerke aan minister Kris Peeters
120 (2006-2007)
van de Vlaamse Regering
1164 (2006-2007) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk II Afvalstoffen Hoofdstuk XII Riviervisserij Hoofdstuk XIII Natuurbehoud Hoofdstuk XV Decreet Integraal Waterbeleid Hoofdstuk XVI Interne werking MiNa-raad Hoofdstuk XVII Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen Hoofdstuk XVIII Overgangsbepaling plan-MER Hoofdstuk XIX Inwerkingtreding Stemming

10:45 uur

Hoorzitting over de mogelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, met als sprekers:
- de heer Marc Van den Bosch, voorzitter van de Commissie Benchmarking
- de heer Peter Wouters, departementshoofd van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
- de Hubert David, adviseur bij de European Insulation Manufacturers Association (Eurima)
Verslaggever: de heer Karlos Callens

De leden van de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie worden uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen

Aanwezigheden

Aanwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.