U bent hier

Agenda

van Erik Matthijs aan minister Kris Peeters
422 (2005-2006)
Evaluatieverslagen van de milieubeleidsovereenkomsten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), afgedankte voertuigen, afvalbatterijen, afvalloodstartbatterijen en afvalbanden
(artikel 12 van het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten)
Verslaggever: de heer Jos Bex
Voortzetting van de bespreking

De leden wordt verzocht de overgezonden verslagen mee te brengen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.