U bent hier

Agenda

van de Vlaamse Regering
19-A (2004-2005) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming

Zie blz. 33 voor alle stukken die betrekking hebben op dit agendapunt

van Koen Van den Heuvel aan minister Dirk Van Mechelen
1116 (2004-2005)
van Jos De Meyer aan minister Dirk Van Mechelen
1211 (2004-2005)
25 (2004-2005)
Voortzetting van de bespreking en eventueel conclusie

De leden wordt verzocht de overgezonden verzoekschriften mee te brengen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.