U bent hier

In de kijker

Bescherming ongeboren kind: hoorzitting

Als vrouwen met een verslavingsproblematiek zwanger raken, kunnen alcohol- en/of drugsmisbruik van de aanstaande moeder het ongeboren kind zware blijvende schade aanbrengen. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in waarin ze voorstellen doen om in dergelijke gevallen aanklampende hulp te bieden aan de zwangere vrouw. Een gezinsvoogd begeleidt haar intensief om haar te bewegen tot een gezondere levensstijl. Leden van de CD&V-fractie dienden ook een conceptnota in over dit thema, waarbij ze onder andere willen inzetten op vroegtijdige detectie door zorgverleners van verontrustende zwangerschappen via een kindreflex. Leden van de Groenfractie dienden over dit thema een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in onmiddellijke aangepaste hulp te voorzien voor elke verslaafde ouder of aanstaande ouder die wil afkicken. De leden van de commissie hielden over deze problematiek een hoorzitting met experts uit de hulpverlening en justitie.

Video

Verslag

113 (2020-2021)
Externe sprekers
Iris Linsen (coördinator OP+ Adic), Veerle Bex (Coördinator MaPa – Yuneco Connect), Chris Verlinden (ervaringsdeskundige), Tino Ruyters (algemeen directeur Free Clinic vzw), Lien Hermans (coördinator Pragt), Tim Stroobants (directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling), Veerle Cielen (eerste subsituut-procureur des Konings, sectiehoofd Jeugd en Gezin, parket Limburg), Marie-Jeanne Schoofs (beleidsmedewerker Agentschap Opgroeien) en Aura Van Liefferinge (Agentschap Opgroeien)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Externe sprekers
Iris Linsen (coördinator OP+ Adic), Veerle Bex (Coördinator MaPa – Yuneco Connect), Chris Verlinden (ervaringsdeskundige), Tino Ruyters (algemeen directeur Free Clinic vzw), Lien Hermans (coördinator Pragt), Tim Stroobants (directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling), Veerle Cielen (eerste subsituut-procureur des Konings, sectiehoofd Jeugd en Gezin, parket Limburg), Marie-Jeanne Schoofs (beleidsmedewerker Agentschap Opgroeien) en Aura Van Liefferinge (Agentschap Opgroeien)
Verslaggever
Freya Saeys

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.