U bent hier

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, we hadden met zijn allen zo gehoopt op een meer normale paasvakantie, vooral  voor onze kinderen en jongeren. We hadden zo gehoopt dat die lockdownpaasvakantie van 2020 eenmalig zou zijn. U hebt uw teleurstelling daarover ook wel vertolkt, over het feit dat heel veel paaskampjes in het gedrang kwamen doordat het aantal toegelaten kinderen plots daalde van 25 naar 10 kinderen in de buitenlucht. Dat vergde heel wat reorganiseren.

Ik heb deze week in andere commissies al meer en meer kinderen tijdens vergaderingen op schoot zien zitten. Om de paasvakantie samen door te komen en om het wat aangenamer te maken voor onze jonge kinderen, onze jongeren en hun ouders, is het interessant dat de VRT, net als vorig jaar, kan voorzien in een bijkomend aanbod, onder andere op Ketnet.

Zoals u al vaak hebt gezegd, behoort het tot de autonomie van de openbare omroep om zijn jongerenaanbod samen te stellen, maar het behoort tot de verbindende opdracht van de VRT om een maatschappelijke impact te realiseren. In de beheersovereenkomst wordt de VRT opgeroepen om voor de realisatie van de publieke opdracht met maatschappelijke stakeholders samen te werken.

Als het om jongeren gaat, denk ik aan animatoren, monitoren en leiders van allerhande sport-, jeugd- en cultuureducatieve organisaties. Het afgelopen jaar hebben zij, onder meer met online jeugdbewegingen en zo, op een originele manier toffe ideeën ontwikkeld. Er is de afgelopen jaren veel met onze jongeren gebeurd. Misschien kan dat de mensen van de VRT inspireren om hen te laten participeren.

Minister, we hebben ondertussen het bericht gekregen dat er het een en ander zal komen. Op welke wijze zal de VRT voorzien in een aangepaste programmatie voor kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie? Een vraag die nog niet helemaal is beantwoord, is de vraag met welke partners de VRT daarvoor eventueel zal samenwerken.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, het is een gemeenplaats en ik trap een open deur als ik zeg dat we het tijdens deze crisis allemaal bijzonder zwaar hebben, maar dat geldt zeker ook voor kinderen en jongeren. In de paasvakantie zal veel minder mogelijk zijn dan na het Overlegcomité van 5 maart 2021 was aangekondigd. De week van de schoolsluiting heeft de paasvakantie in de feiten met een week verlengd.

Dat verklaart dat ik tevreden ben dat de VRT vanuit haar maatschappelijke rol inzet op een aanbod voor kinderen en jongeren op en naast het scherm. Dat gebeurt vooral door Ketnet en MNM, maar we hebben van de VRT ook input over andere activiteiten gekregen. Ik zal voor de volledigheid een overzicht geven van de initiatieven die de VRT heeft doorgegeven.

Op Ketnet wil de VRT inspelen op de behoefte aan ontspanning en interactie van kinderen. Ketnet wil het vakantiegevoel laten primeren en legt tijdens deze verlengde paasvakantie de nadruk op ontspanning, beweging, humor en dergelijke. Ik zal een aantal voorbeelden geven.

Voor de allerjongsten is er ‘Sarah knutselt’ en ‘Sarah zingt’, programma’s waarmee peuters en kleuters aan slag worden gezet om zelf te knutselen en te zingen. Er zijn zeven nieuwe ‘Luistertochten van Ridder Muis’, waarin kinderen naar de middeleeuwen worden gevoerd en interessante weetjes daarover worden aangereikt.

De kinderen in de lagere school kunnen rekenen op nieuwe afleveringen van ‘Hoodie’, een interessante reeks die zich trouwens in Brussel afspeelt. Zita Wauters verrast elke woensdag van de paasvakantie met nieuwe afleveringen van ‘Zita Zieta Zitten’. Er wordt  ingezet op activerende en mobiliserende acties. Gisteren was het een interactieve virtuele paaszoektocht. In ‘Ei-land: next level’ werd de hulp van kinderen ingeroepen om een gouden ei te vinden. Morgen kunnen de Ketnetters thuis genieten van een liveconcert van De KetnetBand. Met de app kunnen ze de bandleden met vragen en dancemoves bestoken. De tutorials van ‘Hoodie’ leren kinderen zelf parcours te lopen. ‘Zweten met Zeger’ wil kinderen aanzetten te bewegen door middel van dancetutorials door #LikeMe en Box Battles met Campus 12. De programma’s worden bij Ketnet bovendien steeds met elkaar verbonden via de wrappers, die interactief aan de slag gaan met de kinderen. Daar wordt op ingezet.

Bij MNM zijn er ook heel wat acties richting tieners en jongeren. Zij hebben echt nood aan een compagnon die aandacht heeft voor wat hen bezighoudt. Ik heb ook de gelegenheid gehad om via MNM met een groep jongeren te spreken. Dat was bijzonder sterk georganiseerd, een heel mooi initiatief. Dat waren namelijk de ‘Hoewist?’-sessies van MNM voor jongeren. Daarbij wordt er vooral gepraat, gedebatteerd en van gedachten gewisseld over verschillende thema’s uit de leefwereld van jongeren, zoals donkere gedachten, hoe zij de coronacrisis ervaren, afstandsonderwijs in coronatijden en dergelijke meer. Aan het einde van de paasvakantie wordt trouwens als sluitstuk een digitaal evenement georganiseerd dat ‘The Masked Party’ zal heten, eigenlijk de bekroning van die ‘Hoewist?’-sessies van MNM. De tweede week van de paasvakantie is er een muziekweek ‘Teens’ met muziek van de voorbije tien jaar. ‘Teens’ zal samengesteld worden uit verzoeknummers. Ook daar staat interactie met de luisteraar dus centraal. MNM lanceert ook een nieuwe podcastreeks, ‘Het zelfportret’, waarbij bekende en onbekende jongeren praten over hun zelfbeeld. Er is ook de videoreeks ‘De eerste keer’, die nieuwe video’s aanbiedt. Die reeks bevat getuigenissen van jongeren die iets de eerste keer doen.

Niet alleen tijdens de eerste lockdown, maar ook tijdens de zomervakantie en nu opnieuw neemt de VRT haar rol op in deze bijzondere tijden. Dat is belangrijk. Een publieke omroep heeft ook de taak om dat te doen, zeker ook naar de jongsten. U weet dat het in de VRT-beheersovereenkomst de opdracht is van de VRT om niet alleen 85 procent van de Vlamingen te bereiken, maar ook 75 procent van de jongeren. Met zo’n specifiek aanbod naar kinderen en jongeren toe wordt daar ook aan bijgedragen en neemt de VRT die maatschappelijke rol op, waar dat kan uiteraard in partnerschap met relevante organisaties.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, bedankt voor het uitgebreide antwoord. Het is een hele programmatie. Ik moet eerlijk toegeven dat ik van mezelf niet gedacht had dat ik ooit een vraag zou stellen in de commissie Media, maar toch ook Jeugd, om kinderen voor de televisie te zetten – dat was zo precies een beetje mijn vraag daarstraks. Gelukkig zie ik dat er toch ook heel wat beweging in zit: dansen en zingen – je begint dan vanzelf al te bewegen – paaseitjes gaan rapen, zoektochten enzovoort. Het ziet er allemaal veelbelovend uit en heel leuk en afwisselend voor zowel kinderen als jongeren. Ik zou nog willen meegeven dat er op 21 april – denk ik – opnieuw de Buitenspeeldag is. Dat is net na de paasvakantie. Misschien kan de VRT in de aanloop daarnaar ook nog een en ander doen om de kinderen dan aan te zetten om de eerste woensdag na de paasvakantie heel veel buiten te spelen.

Ik heb u niet echt horen zeggen dat er in sterke mate een beroep gedaan is op externen, wel op wrappers en muzikanten enzovoort, maar op mensen uit het jeugdwerk – als ik het zo algemeen mag zeggen – niet meteen. Dat is misschien iets dat voor een komende periode nog wat meer zou kunnen gebeuren.

De vraag is nu naar kinderen en jongeren, maar we hebben hier toch ook een grote oudere bevolking, een grote groep van oudere mensen die nog belang hechten aan de Goede Week, Pasen en zo. Dat stond niet in mijn vraag, maar het was omdat er net ‘Deze week’ van de VRT binnenkwam, met wat er deze week allemaal te zien is. Ik was benieuwd of ze iets gingen doen rond de Goede Week of zo. Gewoon niets. Ja, de passies van Bach, maar dat is natuurlijk al iets anders. De Paaszoektocht staat erin, en ‘Vive le vélo’, en Bent Van Looy enzovoort, en uiteraard het unieke klankfragment van Paul van Ostaijen, dat allemaal. Maar ik zie dat niet.

Dus ik hoop, ik heb daar vorig jaar ook nog aandacht voor gevraagd, dat de VRT niet vergeet om aandacht te hebben voor zingeving in deze paastijd. Dat hoeft echt niet alleen voor de katholieken te zijn; zingeving in deze periode is nodig. De lente komt eraan, maar we hebben donkere tijden achter de rug. Er is echt behoefte aan wat meer levensbeschouwing op de VRT. Dit geef ik gewoon mee omdat het me opviel dat er bij de mail die we kregen, precies niets bij zit.

Mevrouw Van Werde heeft het woord.

Voorzitter, het is absoluut een goede zaak dat de VRT er rekening mee heeft gehouden dat de jeugdkampen niet doorgaan en dat veel jonge kijkers nu noodgedwongen thuis zullen zitten.

U hebt een deel van de programmatie opgesomd, minister. Dat is indrukwekkend, ik vind dat fantastisch dat ze daar zo op inspelen. Ik kijk uit naar het nieuwe technisch digitale hoogstandje, ‘Masked’ en nog iets, van MNM. Goed dat de VRT daar allemaal op inspeelt. Maar het scherm kan niet alles opvangen. Collega Brouwers had het er ook al over. Laten we hopen dat het weer meevalt en dat er heel veel kinderen en jongeren echt naar buiten kunnen en dat de paasvakantie – de Buitenspeeldag valt erna – twee buitenspeelweken wordt. Dan worden dat twee goede weken.

Minister, plant u nog bijkomende initiatieven om jongeren samen te brengen, om buitenevenementen te organiseren? Zo ja, welke? Met welke partners?

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, collega’s, de Buitenspeeldag is elk jaar een belangrijk moment voor jeugdorganisaties en kinderen en jongeren. Buiten spelen is in deze tijden uiterst belangrijk. Wat ik dit jaar nog plan voor die Buitenspeeldag, is een alternatief programma. Het zal niet hetzelfde zijn als andere jaren. Het is een goede suggestie voor de VRT om daarmee bezig te zijn. Mogelijk is dat ook relevant voor het nieuws, maar dat is aan hen.

Extra initiatieven komen er niet in de paasvakantie. Wat we wel gedaan hebben naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité, is samen met de jeugdsector uitvoerige protocollen opstellen om te zorgen dat de zaken die zij organiseren, op een goede manier kunnen verlopen. Jammer genoeg zal het in kleine groepjes van tien kinderen exclusief de begeleiding gebeuren: buiten voor jongeren tussen 12 en 18, en in de mate van het mogelijke buiten voor kinderen jonger dan 12. Dat biedt ook kansen om nog dingen te organiseren deze week en in de paasvakantie.

Wat betreft de linken met het jeugdwerk, mevrouw Brouwers: ik heb geen zicht op de partners van de VRT. Ik ga ervan uit dat ze daar met een aantal interne mensen werken en ook met externe partners. Ik zou hen net als u willen aanmoedigen om zeker relevante spelers uit het jeugdwerk daarin te betrekken. Zij hebben vaak interessante expertise om dit soort zaken te doen.

U peilde naar de activiteiten rond de Goede Week. Dat is een belangrijke vraag. U deelt wellicht de mening dat een mens uniek is, verbonden en vaak spiritueel. Spiritualiteit heeft zeker een plaats bij de openbare omroep. Dat staat prominent in de nieuwe beheersovereenkomst.

Dat wordt altijd goed afgesproken met de levensbeschouwelijke koepels: de planning daarvoor en de manier waarop dat het best georganiseerd wordt. Ook deze keer is dat natuurlijk gebeurd. Er is natuurlijk heel wat relevants in het kader van de Goede Week en in het kader van informatie en duiding, te beginnen met deze Witte Donderdag. Ook op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er allerhande vieringen, ook internationaal, die aan bod komen in nieuws- en duidingsprogramma’s. Ik moet natuurlijk met twee woorden spreken, want het nieuws wordt uiteraard samengesteld door de redactie. Er zijn verschillende zaken waarvan ik wel weet dat ze in de gaten gehouden worden. Er is op de netten van de VRT ook aandacht voor de paasvieringen. Zo zendt Radio 1 op zondag om 10 uur de verrijzenisviering uit vanuit de Abdij Keizersberg in Leuven, evenals het urbi et orbi. Om 11 uur zendt Canvas in Eurovisie de paasviering uit vanuit het La Caritàziekenhuis in Locarno in Italiaans-Zwitserland, gevolgd door het urbi et orbi.

Men zal natuurlijk ook voorzien in een digitaal aanbod. Samen met de kerk wordt bekeken wat er op dat vlak mogelijk is, bijvoorbeeld via VRT NWS. Ik wijs erop dat ook kerknet.be een heel interessant aanbod heeft, waarnaar ook de VRT kan verwijzen. Ik denk dus dat er hiermee wel terdege rekening wordt gehouden. Het is in elk geval een belangrijk aandachtspunt in het algemeen, om ook spiritualiteit, zingeving en religie aan bod te brengen bij de VRT.

Dank u wel, minister, om deze vraag zo grondig te beantwoorden. Dat verbaast mij. (Gelach)

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Ik denk dat de minister op zijn kabinet goed geholpen wordt. Ik wil hem bedanken voor het uitgebreide antwoord, vooral op dat laatste punt.

Collega Van Werde, ik heb het nog eens nagekeken: het programma is ‘The Masked Party’. Ik ben ook heel benieuwd naar wat dat mag inhouden. Misschien kunnen we binnenkort op de Buitenspeeldag – al zal dat waarschijnlijk nog wat te vroeg zijn – of op de zomerspeeldag met alle parlementsleden samen buiten in een park eens een ‘masked party’ organiseren. Ik denk dat iedereen daarnaar uitkijkt, vooral de jeugd. Ik gun het hun van harte.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.