U bent hier

In de kijker

Coronagebonden bemiddeling in private huur: eindrapport Vlaamse Ombudsdienst

Het Vlaams Parlement gelastte de Vlaamse Ombudsdienst tijdens de eerste coronagolf met een coronagebonden, in de tijd beperkte bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten. Hiervoor werd de Vlaamse Ombudsdienst in 136 gevallen benaderd door Vlaamse huurders of verhuurders, wat leidde tot 25 bemiddelingen met beide betrokken partijen, waarbij 21 akkoorden werden bereikt. De bevindingen van de Vlaamse Ombudsdienst werden gebundeld in het eindrapport ‘(Op)Bouwen aan Huur’, dat ook aanbevelingen bevat voor het beleid. Over dit rapport wisselden de leden van de commissie van gedachten met de Vlaamse ombudsman Bart Weekers, met Els Vandensande, onderzoeker van de Vlaamse Ombudsdienst, en met minister Matthias Diependaele.

Video

Verslag

33 (2020-2021)
Externe sprekers
Bart Weekers (Vlaams ombudsman), Els Vandensande (onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
637 (2020-2021) nr. 1
eindrapport bemiddeling private huur Vlaams ombudsman december 2020 (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

33 (2020-2021)
Externe sprekers
Bart Weekers (Vlaams ombudsman), Els Vandensande (onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
Verslaggevers

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.