U bent hier

In de kijker

Sociale huurprijsberekening: rapport Wonen-Vlaanderen

Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Zo wordt onder andere voortaan rekening gehouden met de inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van de kinderbijslaggerechtigde kinderen. Er wordt geen rekening meer gehouden met een minimaal inkomen, er wordt een energietoeslag ingevoerd voor woningen die energetisch beter presteren en de marktwaarde wordt voortaan berekend aan de hand van een objectief schattingsmodel. Over deze nieuwe huurprijsberekening maakte Wonen-Vlaanderen een analyserapport. De leden van de commissie wisselden hierover van gedachten met minister Matthias Diependaele, met Dominique Van Hollebeeke (agentschap Wonen-Vlaanderen, team huur en koop), met Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) en met Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker Vlaams Huurdersplatform).

Video

Verslag

73 (2019-2020)
Externe sprekers
Dominique Van Hollebeeke (agentschap Wonen-Vlaanderen, team huur en koop), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker Vlaams Huurdersplatform) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
399 (2019-2020) nr. 1
290 (2019-2020) nr. 14
290 (2019-2020) nr. 15
309 (2019-2020) nr. 2
310 (2019-2020) nr. 2

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

73 (2019-2020)
Externe sprekers
Dominique Van Hollebeeke (agentschap Wonen-Vlaanderen, team huur en koop), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen), Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker Vlaams Huurdersplatform) en Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
van de Vlaamse Regering
290 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 4. Omgeving, Afdeling 2. Generieke maatregel subsidie Vlabinvest apb Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding
Stemming

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.