U bent hier

De heer Vande Reyde heeft het woord.

U weet wat de kmo-portefeuille allemaal doet. Dat is een heel goed instrument dat we al een aantal jaren hebben en dat vooral kan worden ingezet om onze kmo’s te helpen bij de verdere professionalisering door opleidingen te financieren en te stimuleren. Iemand zei me dat hij een heel lessenpakket heeft via e-learning, maar op een muur botst bij de kmo-portefeuille omdat dit volgens de regelgeving niet mogelijk is.

We hebben de afgelopen periode gezien hoe belangrijk al die nieuwe vormen van communicatie zijn die ook kunnen worden ingezet om een breed publiek te bereiken. Het lokaal bestuur van Diest heeft een aantal webinars georganiseerd over de promotie van sociale media bij de lokale handel enzovoort, en dat ging eigenlijk heel goed.

Minister, kan e-learning verweven worden in die kmo-portefeuille? Of klopt het dat dat niet mogelijk is? Ik heb het zelf ook nagevraagd en dat zou inderdaad een moeilijke zaak zijn. Wat zijn de beperkingen daarop en overweegt u dat in de toekomst wel op te nemen in de mogelijkheden van de kmo-portefeuille?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, er is, zoals u wellicht wel weet, geen systematische registratie van de opleidingsmethodiek bij de kmo-portefeuille. We beschikken dus niet over de exacte cijfers voor wat betreft het aandeel e-learning of onlineopleidingen. Een eerste kwalitatieve screening van de databank levert maar een beperkt aantal opleidingsprojecten op die via e-learning verlopen. Ik heb het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gevraagd om de opleidingsmethodiek beter te monitoren, zodat we daar zicht op krijgen. Dat zijn zo van die dingen die duidelijk geworden zijn in de coronacrisis, dat we daarover eigenlijk goede cijfers moeten hebben.

De normale voorwaarden die algemeen gelden voor opleidingen binnen de kmo-portefeuille, zijn ook van toepassing op e-learning. Het gaat over: onderricht gevolgd door de werkenden in de onderneming en ingekocht bij geregistreerde dienstverleners; opleidingen die gericht zijn op het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren en op de kernprocessen, en die bijdragen tot de versterking, de groei of de transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Er zijn geen specifieke beperkingen rond e-learning binnen de kmo-portefeuille. Wel moeten de vereiste stavingsdocumenten worden gegeven: inschrijvingsattesten, aanwezigheidslijsten en vormingsattesten.

Cruciale elementen zijn de bevestiging van de deelname van de cursist en het voorzien van interactiemogelijkheden. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om contact op te nemen met de docent, via livechat, mail, forum enzovoort. Dat moet niet noodzakelijk realtime zijn. Alternatieven zijn ook mogelijk, maar ze moeten wel worden aangeboden.

Hoe sta ik hiertegenover? Ik vind niet onmiddellijk dat de regelgeving moet worden aangepast. Die opleidingen zijn mogelijk, maar ik wil mij er voldoende van verzekeren dat er effectief een bijscholing is. Voor analoge opleidingen subsidiëren we ook niet alleen de aankoop van handboeken of papieren cursussen, zonder een effectief opleidingsmoment. Bij opleidingen waar er totaal geen interactie mogelijk is, is het wat lastig, omdat je dan eigenlijk zelfs niet meer kunt aantonen dat er wel degelijk een opleiding werd gevolgd. 

Net zoals voor de gewone vormen van bijscholing is het voor e-learning van groot belang dat de steun van de Vlaamse overheid op een gerichte manier wordt ingezet, met oog voor doelmatigheid.

Zoals gezegd, heb ik VLAIO gevraagd om in de tool vanaf nu duidelijk te maken wat e-learning is en wat niet, waardoor je beter zult kunnen screenen of alles correct verloopt. Het is dus eerder een kwestie van goede of betere registratie in de toekomst, dan van regels die we moeten aanpassen.

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Prima. Ik dank u voor uw antwoord.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.