U bent hier

In de kijker

Eindtermen Steineronderwijs: ontwerp van decreet

Sinds het schooljaar 2019-2020 gelden nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. De decreetgever voorziet de mogelijkheid voor schoolbesturen om de gelijkwaardigheid van vervangende eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands of specifieke eindtermen aan te vragen. De Federatie van Steinerscholen vzw diende een aanvraag tot gelijkwaardigheid in. De Vlaamse Regering diende hiertoe een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespraken dit ontwerp van decreet en namen het bij de stemming aan.

Video

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.