U bent hier

In de kijker

Verkiezingen oktober 2018: evaluatierapport

De Vlaamse administratie stelde een uitgebreid evaluatierapport op over de organisatie en het verloop van de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018. De leden van de commissie bespraken dit rapport met minister Bart Somers, met Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur en met Kurt De Vriendt van het College van Deskundigen.

Video

Verslag

67 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Kurt De Vriendt (College van Deskundigen)
374 (2019-2020) nr. 1
Bijlage: Evaluatierapport verkiezingen 14 oktober 2018 (pdf)

Agenda

Deze commissievergadering wordt als videoconferentie georganiseerd

67 (2019-2020)
Externe sprekers
Bart Somers (viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen), Jeroen Windey (administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur) en Kurt De Vriendt (College van Deskundigen)
van Tom Ongena aan minister Bart Somers
2189 (2019-2020)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.