U bent hier

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Minister, over mazelen is hier ook al vaak tussengekomen in de voorbije maanden en jaren, want zoals u weet, is er ook een antivaccinatielobby en zien we mazelen toch terugkomen in diverse delen van Europa en zelfs de wereld. Vandaar mijn specifieke vragen, ook naar aanleiding van het feit dat de eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg (ZOLim), toch in uw buurt, in december van dit jaar twee grootschalige vaccinatiemomenten tegen het virus plant. De doelgroep bestaat uit mensen die tussen 1970 en 1985 geboren zijn in de gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt, Tongeren, Voeren en Herstappe. Zij krijgen een uitnodiging en de mogelijkheid om zich gratis te laten vaccineren.

Naar aanleiding van de bekende problematiek van de opkomst van mazelen in Vlaanderen en dit specifieke initiatief heb ik de volgende vragen. Minister, wat is uw visie op dit lokale initiatief? Hoe zullen de resultaten worden opgevolgd, gemonitord en eventueel geëvalueerd? Worden gelijkaardige initiatieven ook gepland bij andere eerstelijnszones in Vlaanderen?

Ik kijk uit naar uw antwoord.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Het spreekt voor zich dat het een goed initiatief is om bij te dragen tot een verhoging van de vaccinatiegraad tegen mazelen, waardoor men ook uitbraken van mazelen kan voorkomen. Dit kan bijdragen tot het realiseren van de eliminatiedoelstelling voor mazelen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) naar voren heeft gebracht.

Voor deze campagne heeft de betrokken eerstelijnszone het initiatief genomen. Het is de bedoeling een zicht te krijgen op het aantal ingeschreven personen ten aanzien van de aangeschreven populatie en na te gaan hoeveel personen effectief gevaccineerd zijn met een of twee vaccins.

Ik heb op dit ogenblik geen weet van andere gelijkaardige initiatieven die mogelijk gepland worden. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het eerste initiatief om op basis hiervan na te gaan of er in andere zones ook zoiets kan en of we de zones daarvoor kunnen stimuleren.

Internationaal zijn er momenteel tekorten aan mazelenvaccins omdat een van de fabrikanten er geen beschikbaar heeft. Daarom is het belangrijk bij dergelijke initiatieven om zeker na te vragen hoe het zit met de beschikbaarheid van de nodige vaccins.

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat de zorgraden van de zestig eerstelijnszones in Vlaanderen op dit moment nog een voorlopig statuut hebben en dat volop gewerkt wordt aan de definitieve voorbereiding van hun erkenning vanaf 1 juli 2020. Het zijn dus nog voorlopige, prille structuren, maar er bereiken mij meer en meer positieve signalen – zoals dit initiatief – dat er een veelbelovende en sterke dynamiek aanwezig is in deze nieuwe zorgraden, die gedragen en samengesteld worden door gezondheidsactoren, welzijnsactoren en lokale besturen.

Mevrouw Sleurs heeft het woord.

Dank u voor uw antwoord, minister. Ik heb geen bijkomende vragen.

De heer De Reuse heeft het woord.

Minister, ik heb nog een bijkomende vraag. In tijden dat er veel gereisd wordt en dat er natuurlijk ook heel wat migratie is, zouden nieuwkomers die hier binnenkomen ook een doelgroep moeten zijn waarop de vaccinatie van toepassing is, en niet enkel de doelgroep van mensen die tussen 1970 en 1985 niet gevaccineerd zijn. Een vaccinatieprogramma is altijd maar zo sterk als de zwakste schakel. Ik denk dat dat zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Wilt u daar ook rekening mee houden?

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.