U bent hier

In de kijker

Nationaal Energie- en Klimaatplan  en de 2020-doelstellingen

De 2020-doelstellingen van de EU bepalen o.a. dat de EU  t.o.v 1990 20% minder broeikasgas moet uitstoten. Volgens de Europese  rekenmethodiek is de kans reëel dat Vlaanderen zijn doelstelling in dat kader zal halen. Toch is er nog een echte trendbreuk nodig om alle energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. België moet daartoe voor eind 2019 aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen. Het regeerakkoord zegt dat de Vlaamse regering tegen eind 2019 het Vlaams en het geïntegreerd Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 zal afronden. 

Minister Demir zei in de media dat “Vlaanderen de Europese klimaatdoelen tegen 2020 wellicht niet zal halen” en dat ze “ook geen bijkomende maatregelen zal doorvoeren”. Vlaamse  volksvertegenwoordigers vragen haar om die uitspraken toe te lichten, wat dan wel de meest recente broeikasgasemissiedata voor Vlaanderen zijn?; welke mechanismen zij zal gebruiken om toch aan de Europese verplichtingen te voldoen?; welke aanbevelingen van de Europese Commissie en van een recente volksbevraging zij wel of niet zal overnemen in het energie- en klimaatplan? en op welke termijn de minister denkt een aangepast Vlaams en Nationaal plan te kunnen voorstellen?

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
van Tine Van den Brande aan minister Zuhal Demir
51 (2019-2020)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.