U bent hier

De voorzitter

De heer Gryffroy heeft het woord.

De zonnekaart is een webapplicatie waarbij iedereen kan nagaan of het dak van de woning geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Bovendien krijgt men een indicatie van de aankoopprijs van een installatie en de terugverdientijd, de mogelijke besparing op de energiefactuur en de winst voor het milieu. Via een eenvoudige klik kan men dan de resultaten in een gepersonaliseerd rapport opslaan en afdrukken, en een overzicht van de erkende installateurs terugvinden. De gegevens uit de zonnekaart worden bijvoorbeeld gebruikt door makelaars om de waarde van een pand en het potentieel te bepalen. De zonnekaart is zo een gebruiksvriendelijk en sensibiliserend instrument voor al wie wil investeren in zonnepanelen of een zonneboiler, maar door de bomen aan informatie het bos niet meer ziet. In een oogopslag kan men het potentieel van een investering in PV-panelen of een zonneboiler onderzoeken en effectief aan de slag gaan.

De zonnekaart werd op 1 maart 2017 gelanceerd en noteerde in dat topjaar maar liefst 600.000 bezoekers. In 2018 daarentegen kende het, ondanks de campagnes van het Vlaams Energieagentschap (VEA) via sociale media en de lokale besturen, een terugval naar 171.288 bezoekers. Dit cijfer werd meegedeeld in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag van 1 februari 2019. In dat antwoord evalueert u het gebruik van de zonnekaart als ‘zeer positief’. Inhoudelijk wel, maar we zijn toch teruggevallen van 600.000 naar een goede 170.000 bezoekers.

Wat is de timing voor de integratie van de zonnekaart in de woningpas en het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC)?

Welke nieuwe gerichte informatiecampagnes worden nog gepland? Wat zijn de doelstellingen daarvan?

Hoe kunt u de zonnekaart een nieuwe boost geven? Op welke manier kunnen de moeilijk bereikbare doelgroepen worden gesensibiliseerd?

De voorzitter

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

De zonnekaart is bij de lancering op 3 december 2018 in de woningpas geïntegreerd. Ze is sinds 4 januari 2019 in het vernieuwde EPC geïntegreerd.

Dit voorjaar is opnieuw een publiekscampagne gepland via Facebook, YouTube en Google. We zetten ook in op het bereiken van bedrijven via LinkedIn. De doelstelling is om zonne-energie in de kijker zetten en aan te moedigen om door te klikken naar de zonnekaart. We willen daarmee mensen die de zonnekaart nog niet kennen, optimaal bereiken en mensen die eerder al de pagina hebben bezocht, ervan overtuigen om alsnog over te gaan tot de installatie van zonnepanelen of een zonneboiler. Naast rechtstreekse onlinecommunicatie ondersteunen we lokale besturen opnieuw met visueel campagnemateriaal, zodat ook zij opnieuw bij hun gezinnen, bedrijven en organisaties campagne kunnen voeren en we dat verder kunnen versterken. In het eerste kwartaal van 2019 merkte het Vlaams Energieagentschap (VEA) een stijging met ongeveer 30 procent extra paginaweergaven tegenover dezelfde periode in 2018. Ik kan daar misschien nog bij aangeven dat ik overal waar ik kom, ook nog heel specifiek reclame maak voor de zonnekaart. Misschien kan iedereen in deze commissie dat doen.

We weten alleszins dat herhaling werkt. Daarom werkt het VEA nu aan een extra functionaliteit om de bezoeker te motiveren om ook terug te keren naar de zonnekaart. Door het integreren van de stroomvoorspeller in de zonnekaart zullen we de gebruiker laten zien welk deel van zijn elektriciteits- en warmwatervraag hij die dag zelf had kunnen maken als hij al zonnepanelen of een zonneboiler had geïnstalleerd. Een concrete timing hiervoor kan ik nog niet meegeven, maar het zal vermoedelijk midden 2019 kunnen worden gelanceerd. De moeilijk bereikbare doelgroepen spreken we aan via de lokale energiehuizen.

De voorzitter

De boodschap zit in de herhaling.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Bij dezen herhaal ik dus dat ik dit een goede app vind, en dat iedereen die dus moet gebruiken. Ik heb inderdaad gezien aan de hand van de cijfers die zijn medegedeeld, dat, als je op een bepaald ogenblik een campagne doet, een maand later het aantal raadplegingen van de zonnekaart stijgt. Met andere woorden: een campagne helpt wel. In april 2018 was er een campagne en in mei was dat bijna het dubbele. Men moet dus inderdaad blijven inzetten op campagnes, maar er is ook wat u medio dit jaar nog wilt lanceren, de integratie met de stroomvoorspeller. Dat lijkt me inderdaad ook een leuke tool. Dat maakt het uiteindelijk heel tastbaar voor mensen: als ze het doen, dan is dat het effect. Dus, ik maak daar reclame voor.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.