U bent hier

In de kijker

Recht op afstammingsinformatie: voorstel van decreet

Leden van de drie meerderheidspartijen dienden een voorstel van decreet in tot oprichting van een afstammingscentrum en DNA-databank. In dit afstammingscentrum moet iedereen terechtkunnen met vragen over zijn of haar afstamming, en daarbij wordt hij of zij psychosociaal begeleid. De indieners willen ook een DNA-databank oprichten met profielen die nadien met elkaar worden gematcht door een vergund centrum voor menselijke erfelijkheid. Met dit voorstel van decreet kunnen privacygevoelige, geanonimiseerde gegevens worden uitgewisseld tussen het afstammingscentrum en het centrum voor menselijke erfelijkheid. Hierdoor kunnen genetische verwanten met elkaar in contact komen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van decreet.

Video

Verslag

1855 (2018-2019) nr. 4
1854 (2018-2019) nr. 4
1858 (2018-2019) nr. 2

Agenda

1855 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Tine van der Vloet
Gemeenschapsaangelegenheid
Voorzetting van de bespreking en stemming
van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lorin Parys
1854 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Ingeborg De Meulemeester en Dirk de Kort
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever en toelichting

De leden van de Commissie voor Onderwijs en van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden uitgenodigd om dit agendapunt bij te wonen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Wouters, Vera Jans en Tine van der Vloet
1858 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Cindy Franssen en Ingeborg De Meulemeester
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.