U bent hier

In de kijker

Monitor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs en basiseducatie: gedachtewisseling

Periodiek worden de Vlaamse scholen bevraagd over hun ICT-infrastructuur en de aard en mate van ICT-integratie en ICT-competenties bij leraren en leerlingen. In het najaar van 2018 verscheen MICTIVO 3, de derde ICT-monitor in dit verband. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling over de resultaten van deze monitor met Katie Goeman, promotor-coördinator, en Pieter Jan Heymans, onderzoeker.

Video

Verslag

27 (2018-2019)
Externe sprekers
Katie Goeman (promotor-coördinator) en Pieter Jan Heymans (onderzoeker)
1942 (2018-2019) nr. 1
Bijlage: MICTIVO 2018 Eindrapport (pdf)

Agenda

27 (2018-2019)
Externe sprekers
Katie Goeman (promotor-coördinator) en Pieter Jan Heymans (onderzoeker)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.