U bent hier

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 4
1794 (2018-2019) nr. 2
1794 (2018-2019) nr. 3
van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
1670 (2017-2018) nr. 6
1670 (2017-2018) nr. 7
1670 (2017-2018) nr. 11
Overzichtnota bevoegdheid Brussel (pdf)
1787 (2018-2019) nr. 2

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14:10 uur

Vraag om uitleg over de beëindiging van het moratorium op ziekenhuisbedden
Vraag om uitleg over de respijtzorg thuis bij chronisch zieke kinderen en het proefproject KinderThuisZorg
van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de woonzorg
Ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een optimale aanwending van de vergunde capaciteit in de groepsopvang van baby's en peuters
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.