U bent hier

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, het radiodossier blijft voor beroering zorgen, ook dit jaar. Concreet heb ik vandaag een vraag over het ‘stoorzenden’ door Franstalige radiozenders op de FM-frequenties in Vlaanderen. We hebben het er al vaker over gehad. Meestal hebben we het dan over de taalgrensregio, waar er storing is door de Franstaligen, en men zegt dat dat ook wel een beetje omgekeerd het geval is, maar in mindere mate.

Blijkbaar beperkt het probleem zich niet tot de taalgrens. Zo bestaat er bijvoorbeeld in Dendermonde een lokale omroep RBS – ik wist zelfs niet dat de radio daar al uitgevonden was – en die zendt uit op de frequentie 103.9 megahertz. Maar die lokale radio is blijkbaar niet te ontvangen in het stadscentrum van Dendermonde. Nochtans bevindt hun zendmast zich op 2,7 kilometer van het centrum. Het signaal wordt gestoord door Bel RTL, de grootste commerciële radiozender uit Wallonië, die op de frequentie 104.0 megahertz uitzendt voor Brussel en Charleroi, maar met het veel sterkere vermogen van 20.000 watt, een signaal waar de lokale radio met 48 watt niet tegenop kan. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) moet klachten behandelen als het over stoorzenders gaat, maar verklaart zich onbevoegd omdat het een zender is die erkend is door de Franse Gemeenschap.

Minister, welke acties kunt u ondernemen om het probleem van het stoorzenden aan te pakken? Het is geen nieuw probleem. Er zijn toch ook al stappen gezet. Ik dacht dat u zelf al een aantal dingen gedaan had. Kunt u nog iets extra's doen? Zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld in het kader van het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap die problematiek aan te kaarten?

Minister Gatz heeft het woord.

Minister Sven Gatz

Het specifieke geval van RBS in Dendermonde is me ook al gesignaleerd door de radio-omroep in kwestie. Ik heb de omroep uiteraard een antwoord bezorgd.

U hebt het al aangegeven: het is in de eerste plaats een kwestie van toezicht en interventie vanuit de regulatoren. De VRM laat me weten dat de bewuste radio melding gemaakt heeft van potentiële storingen veroorzaakt door radio’s erkend door de Franse Gemeenschap, maar hij is zelf niet bevoegd om op te treden tegen radio-omroepen erkend door de Franse Gemeenschap. U kent de bevoegdheidsverdeling. Het toezicht op radio-omroepen erkend door de Franse Gemeenschap wordt uitgeoefend door de Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) van de Franse Gemeenschap. In zekere mate heeft ook het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) vanuit zijn bevoegdheid een mogelijkheid om als etherpolitie op te treden, in tweede orde wanneer de consignes van de regulator niet zouden worden gevolgd. De VRM kon dus niets anders doen dan doorverwijzen naar het bevoegde orgaan.

Ook al erken ik het probleem en zeker het ongemak voor de betrokken radio, stel ik voor dat we ons niet focussen op het individuele geval maar op de problematiek. Dan herneem ik even de voorgeschiedenis in mijn antwoord op uw eerste vragen. We zijn hier wel degelijk nog niet helemaal aan het einde van een project van lange termijn. In het begin van deze legislatuur zaten we nog in een impasse en werden een aantal grote problemen opgelost, maar nog niet allemaal. Gaandeweg hebben we de problematiek van de wederzijdse storingen zo klein mogelijk gemaakt. Zoals u weet zijn we niet tot nul geraakt. In december 2017 hebben we dan een akkoord gesloten met mijn Franstalige collega Jean-Claude Marcourt. Dan kwam er op 30 augustus 2018 het samenwerkingsakkoord tussen de drie gemeenschappen en de federale overheid. Dit akkoord moet nog worden geïmplementeerd en operationeel gemaakt. De Vlaamse Regering heeft dat in elk geval langs haar kant gedaan met het instemmingsdecreet van 21 december 2018. Dat moet nog aan het parlement worden overgemaakt. Het is jammer genoeg een hele begankenis maar de andere regeringsniveaus zijn nog niet zover. De Franstalige, Duitstalige en federale overheid behandelen momenteel het akkoord. Het is niet zo dat het ergens strop zit, maar het is nog niet operationeel. Eenmaal het samenwerkingsakkoord operationeel is, is het de bedoeling om de afspraken die in het kader van de coördinatie van frequenties gemaakt zijn, te kunnen afdwingen.

Bij dit alles moeten we ook nog het volgende vermelden. Ik neem aan dat dat geen interferentie mag hebben met de lopende bijna-goedkeuring en operationalisering van het samenwerkingsakkoord van de nieuwe erkenningsronde bij de Franse Gemeenschap. Ik neem aan dat men consequent is met zijn eigen afspraken. Wanneer al deze akkoorden volledig rond zijn, kunnen we naar de operationele fases gaan.

Uiteraard blijf ik met betrekking tot het radiodossier contact hebben met collega Marcourt en zijn kabinet omdat wij daar ook pasmunt hebben, maar ik gebruik het woord niet graag. Ik weet niet in hoeverre de storingen die door sommige van onze radio’s worden veroorzaakt over de taalgrens nog actueel zijn. Het is een zaak die ik niet meteen ga oppoken maar het zou nog het geval kunnen zijn. We proberen dat nu op die manier aan te kaarten en op te lossen.

Maar ik wil en moet dus wachten tot het samenwerkingsakkoord volledig is, om dan de gemaakte afspraken af te dwingen. Ik neem aan dat dat dan het betrokken dossier, dat de aanleiding van uw vraag was, mee kan oplossen.

Dat is helaas de situatie waarin we zitten. Ik erken dat, door een bepaalde tussentijdse communicatie van de verschillende stappen in de aanloop naar het samenwerkingsakkoord, het kan lijken alsof alles al volledig rond is. Het is bijna rond, maar nog niet 100 procent.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is geruststellend en wekt in ieder geval de hoop dat we er op termijn een oplossing voor hebben. Ik dank u.

De heer Meremans heeft het woord.

Ik woon in Dendermonde. Het klopt, zeker in de ochtend. Ik ben leerkracht Frans en vindt de Franse taal mooi. Maar het ritme en de intonatie vallen ’s morgens vroeg eerlijk gezegd wel wat zwaar op de maag. Ik kan allerlei spelletjes mee volgen. Dat klopt wel degelijk.

Ik hoop dat het snel wordt opgelost want het is toch wel een probleem voor die zender. Ik begrijp welke stappen er moeten worden gezet. Ik hoop dat het binnen een paar maanden opgelost is.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.