U bent hier

Vergadering

woensdag 16 januari 2019, 9.00u - Zaal Jan Van Eyck

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

Geschrapt .
Motie betreffende een belangenconflict van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft (Parl.St. COCOF 120/1, 2018-2019)
Geschrapt .
Overlegvergadering (artikel 32, §1bis, gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen)

Er wordt voorzien in simultaanvertaling

toegevoegd .
Besloten vergadering

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.