U bent hier

De heer Gryffroy heeft het woord.

Een van de sociale openbare dienstverplichtingen van de netbeheerders is om huishoudens te beleveren wanneer hun contract is opgezegd door hun leverancier bij wanbetaling. Voor alle duidelijkheid, wanbetaling gaat niet noodzakelijk enkel over mensen die in energiearmoede of in armoede in het algemeen leven.

Wanneer de huishoudelijke afnemer die klant is bij de distributienetbeheerder ook daar de facturen niet betaalt, stuurt de netbeheerder net als de commerciële leverancier een herinneringsbrief, indien nodig gevolgd door een aangetekende ingebrekestelling. Wanneer de klant daar nog niet op reageert, moet de distributienetbeheerder binnen zestig dagen na het schriftelijk in gebreke stellen van de betrokken klant, gratis een budgetmeter plaatsen. Dit is zowel mogelijk voor elektriciteit als voor aardgas.

In augustus 2018 waren er bijna 42.000 budgetmeters actief in Vlaanderen. Een budgetmeter heeft echter een andere werking dan de klassieke meter. Het is bijvoorbeeld niet geheel duidelijk hoe de budgetmeter interageert met hernieuwbare energie. Ik heb daarover dan ook een aantal vragen voor u, minister.

Hoe werkt een budgetmeter in combinatie met hernieuwbare energie? Kan een budgetmeter terugdraaien indien er zonnepanelen zijn aangesloten? Wanneer de budgetmeterfunctie is uitgeschakeld, kan een budgetmeter dan terugdraaien? Hoe evalueert u de huidige werking van de budgetmeter in combinatie met hernieuwbare energie?

Hoe zal de digitale budgetmeter werken in combinatie met hernieuwbare energie? Hoe kunnen we garanderen dat gezinnen met een budgetmeter hetzelfde voordeel krijgen als gezinnen zonder?

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Gryffroy, de activatie van een budgetmeter zorgt ervoor dat de terugdraaifunctie van de meter niet meer actief is. Dat wil zeggen dat een afnemer die gebruik maakt van een photovoltaic (PV) installatie en een budgetmeter krijgt, geen compensatie van zijn afname door zijn injectie meer kan krijgen. Hij kan de elektriciteit van de zonnepanelen enkel gelijktijdig gebruiken. Sinds enkele jaren komt deze situatie in de praktijk slechts heel sporadisch voor.

De digitale budgetmeter is dezelfde meter als de digitale meter, waarbij de functie voor budgetmeter is ingeschakeld. In dit geval wordt het dus wel mogelijk om rekening te houden met de compensatie.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Minister, u zegt dat het weinig voorkomt maar zijn er dan aantallen gekend? U hoeft daar nu niet op te antwoorden, dan kan ook schriftelijk.

Wat gebeurt er dan met de mensen die een budgetmeter krijgen waarbij de budgetfunctie wordt geactiveerd? Betalen zij wel nog altijd het prosumententarief? Betaalt iemand met een budgetmeter waarvan de budgetfunctie wordt ingeschakeld en die niet kan worden teruggedraaid, op dat ogenblik nog het prosumententarief?

In het parlement is onlangs een decreet goedgekeurd waarbij toch zonnepanelen kunnen worden geplaatst in het geval van sociale huisvesting. Daarbij is er een koppeling met de teller van de gebruiker en bestaat dus de mogelijkheid om de investering terug te verdienen door een iets hogere huurprijs. Die iets hogere huurprijs moet wel altijd lager liggen dan wat de gebruiker kan krijgen via die zonnepanelen. Met andere woorden: wanneer we de moeite hebben gedaan om bij sociale huisvesting de daken optimaal te benutten met zonnepanelen, en daar zouden wel budgetmeters staan… (Opmerkingen van Willem-Frederik Schiltz)

Sorry, maar het gaat over mensen die in de sociale huisvesting zitten en die niet zelf moeten investeren maar die wel de mogelijkheid hebben om via de sociale huisvestingsmaatschappij die zonnepanelen te plaatsen, daar een iets hogere huurprijs voor betalen en het voordeel hebben dat ze minder elektriciteitskosten moeten betalen. Maar wanneer daar dan de budgetfunctie wordt uitgeschakeld, zijn ze dat voordeel kwijt, vooral ook eventueel gecombineerd met dat prosumententarief.

Minister Tommelein heeft het woord.

Ik wist vrij snel hoeveel budgetmeters er zijn op het totaal aantal zonnepaneleninstallaties. Ik herinner me de naam niet meer van de Spaanse wielrenner die de Tour de France heeft gewonnen: ‘cero, cero, cero, cero’… Contador. Het is iets in die aard, mijnheer Gryffroy, 0,04 procent van het aantal zonnepaneeleigenaars heeft een budgetmeter. Dat betekent dat de terugdraaifunctie heel erg beperkt is binnen het totaalprobleem van de zonnepanelen. Hoeveel van die budgetmeters dat probleem hebben, kan ik u niet onmiddellijk zeggen, maar de indicatie is er toch al dat het om een Contador-grootte gaat.

Het gaat inderdaad over een 120-tal wat zeer weinig is maar ik heb het ook over de toekomst.

Er zijn 105 budgetmeters en meer dan 250.000 gezinnen.

0,04 procent is dus 120.

Ik heb 105 budgetmeters, en dat is wellicht afgerond naar boven.

Intussen gaat het over 300.000 gezinnen die zonnepanelen hebben. Maar wat voor mij belangrijker is, is de discussie die we hier in het verleden hebben gehad, namelijk dat we ook in de toekomst zonnepanelen willen kunnen plaatsen op sociale huisvesting. We hebben de inspanning gedaan om die investering in sociale huisvesting te laten gebeuren door de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf. De huurprijs mocht iets worden opgetrokken want dat wordt gecompenseerd door de inkomsten uit die zonnepanelen maar wanneer er in de sociale huisvesting meer mensen zijn met een budgetmeter, is het mogelijk dat dat aantal van 120 plots spectaculair stijgt, op voorwaarde dat men voluit gaat voor zonnepanelen, wat u toch wel wilt.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.