U bent hier

In de kijker

Diversiteitsbarometer Onderwijs: gedachtewisseling

Onderwijs is een essentiële schakel en voorwaarde om integratie te bevorderen, om uitsluiting te bestrijden en om burgerrechten te kunnen uitoefenen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia liet daarom een onderzoek uitvoeren over gelijke kansen in de scholen van de drie gemeenschappen. Over de resultaten van deze Diversiteitsbarometer Onderwijs wisselen de leden van de commissie van gedachten met Els Keytsman van Unia, met Wendelien Vantieghem van de Ugent, met Steven Groenez van de KU Leuven – HIVA, met Quentin Callens van Unia en met Annelies Decat en Louise Callier van het kenniscentrum Unia.

Video

Verslag

75 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (co-directeur interfederaal gelijkekansencentrum Unia), Wendelien Vantieghem (UGent - Steunpunt diversiteit & leren), Steven Groenez (KU Leuven - HIVA), Quentin Callens (beleidsmedewerker Unia) en Annelies Decat (kenniscentrum Unia)
1674 (2017-2018) nr. 1

Agenda

75 (2017-2018)
Externe sprekers
Els Keytsman (co-directeur interfederaal gelijkekansencentrum Unia), Wendelien Vantieghem (UGent - Steunpunt diversiteit & leren), Steven Groenez (KU Leuven - HIVA), Quentin Callens (beleidsmedewerker Unia) en Annelies Decat (kenniscentrum Unia)
Verslaggever
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.