U bent hier

In de kijker

Beschermd erfgoed: fiscale stimulansen bij werken

Private eigenaars van beschermd onroerend erfgoed kunnen onder bepaalde voorwaarden al een belastingvoordeel genieten voor de kosten die zij doen aan hun goed. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een aantal verbeterpunten aanbrengen aan de bestaande regelgeving, zoals de voorwaarden voor tegemoetkoming in de werken uitbreiden, de belastingvermindering laten gelden voor alle delen van het beschermd erfgoed en de indexering van het bedrag schrappen. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1135 (2017-2018)
van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
1182 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1320 (2017-2018)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1355 (2017-2018)
1451 (2017-2018) nr. 2
1463 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering, verslag door Marc Hendrickx
1451 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1135 (2017-2018)
van Karim Van Overmeire aan minister Geert Bourgeois
1182 (2017-2018)
van Karl Vanlouwe aan minister Geert Bourgeois
1309 (2017-2018)
van Sabine de Bethune aan minister Geert Bourgeois
1320 (2017-2018)
van Marc Hendrickx aan minister Geert Bourgeois
1355 (2017-2018)
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.