U bent hier

In de kijker

Hervorming secundair onderwijs: ontwerp van decreet

In 2013 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. In uitvoering van haar regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 concretiseerde de huidige Vlaamse Regering dit masterplan verder in conceptnota’s. Met een ontwerp van decreet geeft ze nu definitief vorm aan de uitrol van dit masterplan. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1469 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Presentatie modernisering secundair onderwijs (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1469 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.