U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Onderwijsinspectie 2.0: ontwerp van decreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in waarmee ze de onderwijsinspectie wil hervormen. Concreet betreft het wijzigingen aan de referentiekaders voor onderwijskwaliteit en voor CLB-kwaliteit (centrum voor leerlingenbegeleiding), aan het doorlichtingsscenario, aan de voorlopige erkenning van nieuwe scholen, aan de samenwerking met de inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken en aan de rechtspositie van de onderwijsinspectie. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
1456 (2017-2018) nr. 2
Presentatie Inspectie 2.0 (pdf)

Agenda

van de Vlaamse Regering
1456 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.