U bent hier

In de kijker

Terugkommoment rijbewijs B

De huidige rijopleiding en examinering beperken zich tot de zogenoemde lagere-ordevaardigheden: voertuigbeheersing en eenvoudige verkeerssituaties. De drie grote doodsoorzaken in het verkeer hebben echter te maken met de hogere-ordevaardigheden: planning van de verkeersdeelname en het bezit van de normen en waarden van de bestuurder. Daarom wil de Vlaamse Regering via een ontwerp van decreet een verplicht terugkommoment invoeren op een ogenblik dat de beginnende automobilist over enige rijervaring beschikt. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het ontwerp van decreet.

Video

Verslag

1418 (2017-2018) nr. 2
Bijlage: Powerpointpresentatie van minister Ben Weyts (pdf)

Agenda

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
876 (2017-2018)
Regl. art. 91,4: omzetting van een niet tijdig beantwoorde schriftelijke vraag
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
957 (2017-2018)
van de Vlaamse Regering
1418 (2017-2018) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en eventueel stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.