U bent hier

In de kijker

Begroting en beleidsbrief: bespreking

Deze week beginnen de besprekingen van de begroting 2018 en van de beleidsbrief Onderwijs 2017-2018. Minister Hilde Crevits geeft een toelichting bij de documenten in kwestie, daarna volgt de bespreking met de commissieleden.

Video

Verslag

van Hilde Crevits
1345 (2017-2018) nr. 1
1345 (2017-2018) nr. 2

Agenda

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
13 (2017-2018) nr. 2-F
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018 (onder voorbehoud indiening) Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 8. Inwerkingtreding Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 91 ) - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (p. 113) - Protocol nr. 60 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van – sectorcomité X – Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap); – Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – Afdeling 2 – Onderafdeling 'Vlaame Gemeenschap'; – Overkoepelend onderhandelingscomité Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (p. 135) Benoeming van een verslaggever, toelichting en bespreking
van Hilde Crevits
1345 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.