U bent hier

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Voorzitter, minister, collega's, om de transporten van afval via de weg te verminderen, zijn verschillende afvalintercommunales op zoek naar alternatieve transportmiddelen. EcoWerf, de afvalintercommunale van Vlaams-Brabant die instaat voor de ophaling en verwerking van een groot deel van het huishoudelijk afval in het Leuvense, startte daarom recent met het transport van afval via het water.

Wie zijn wij om dat niet toe te juichen? Het betekent toch aanzienlijk minder vrachtwagens op de weg, en dat komt ons allen ten goede.

De Vlaamse Regering steunt dit initiatief ten volle en zorgde voor een vermindering van de milieuheffing voor het vervoer van afval via het water – waarvoor dank, minister – zodat dat competitiever werd met het vervoer via de openbare weg.

Heel wat afvalintercommunales zijn echter niet langs waterwegen gevestigd, maar bevinden zich wel in de nabijheid van een uitgebreid spoorwegnetwerk. Heel wat steden en gemeenten leggen hun afvalintercommunales op om te kiezen voor de milieuvriendelijkere alternatieven van afvaltransport zoals via het water of het spoor. Louter financieel is het op dit ogenblik echter nog steeds een pak minder duur om afval via de weg af te voeren.

Ik heb daarom de volgende vragen aan de minister. Zou het niet logisch zijn dat er ook voor het transport van afval via het spoor een vermindering van milieuheffing komt, naar analogie met de vermindering die geldt voor transport van afval via het water? Bent u bereid die tarifering te herzien en te ijken op die van het watertransport?

Minister Schauvliege heeft het woord.

Collega Nevens, we hebben inderdaad vanaf 1 januari 2017 een vermindering doorgevoerd wat betreft de milieuheffing voor afvalstoffen die per schip worden aangevoerd. Waar komt die vermindering met 4 euro vandaan? Dat is het resultaat van een onderzoek dat is gebeurd. We hebben overlegd met de verschillende actoren. Uit dat onderzoek bleek dat het vervoer per schip van die afvalstoffen ongeveer 12 euro per ton duurder was dan hetzelfde vervoer per vrachtwagen. Om het vervoer per schip mogelijk en aantrekkelijk te maken, heeft de Vlaamse Regering beslist om naar 4 euro per ton te gaan.

Uiteraard ben ik bereid om een onderzoek van de betrokken gemeenten of intercommunales inzake dat vervoer te bekijken en te ondersteunen. Op basis van de resultaten kan dan uiteraard bekeken worden of wij het vervoer over het spoor op eenzelfde wijze kunnen ondersteunen als het vervoer per schip. Ik sta daar dus zeker voor open.

De heer Nevens heeft het woord.

Bart Nevens (N-VA)

Ik kan de minister alleen maar danken om mee te gaan in de redenering dat elke ton afval die we op een alternatieve wijze kunnen vervoeren, via het spoor of via water, bijdraagt tot een betere levenskwaliteit, minder fijn stof, minder vrachtwagens en minder files. Ik juich het toe dat de minister in dezen initiatief zal nemen om te bestuderen of afval over het spoor kan worden gesubsidieerd en wat het prijsverschil zal zijn per ton indien men voor het spoor kiest.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.