U bent hier

Commissievergadering

donderdag 6 juli 2017, 10.10u

Voorzitter
van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
2059 (2016-2017)
De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Voorzitter, minister, mijn vraag dateert wel al van enige tijd geleden. Ze werd ingediend op 4 mei, dus ongeveer twee maanden geleden.

Ruim 190.000 dossiers voor school- en studietoelage zijn dit schooljaar automatisch opgestart. Dat is een verviervoudiging ten opzichte van vier jaar geleden, toen ruim 42.300 dossiers automatisch werden opgestart. Die stijgende lijn is positief, want op deze manier bereiken we mensen die anders de weg naar het aanvragen van een school- of studietoelage niet zouden vinden. We moeten bewaken dat er geen misbruik wordt gemaakt van die automatische toekenning. De voorwaarden voor toekenning, zoals het inkomen en de gezinssituatie, moeten nauwlettend worden opgevolgd. Als er iets verandert waardoor de leerling of de student het recht op een school- of studietoelage verliest, moet men dat uiteraard aanpassen. We moeten bewaken dat zij die recht hebben op een school- of studietoelage, er ook effectief een krijgen, maar we moeten ook oog hebben voor hen die te veel ontvangen of een school- of studietoelage krijgen terwijl ze daar geen recht op hebben.

Minister, op welke manier zult u trachten misbruik te voorkomen? Welke parameters zult u hanteren om nauwlettend op te volgen dat de leerlingen of studenten nog voldoen aan de voorwaarden om een school- of studietoelage te ontvangen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

We hebben inderdaad dit jaar 190.000 dossiers automatisch opgestart. Dat gebeurt maar na het onderzoeken van een aantal voorwaarden. Het onderzoek gebeurt in de eerste plaats door gebruik te maken van alle externe databanken die we kunnen gebruiken. Voor een normale aanvraag moeten we eigenlijk bijna niets meer opvragen bij de mensen zelf, maar vooraleer we de toekenning doen, moeten we wel een minimale controle laten uitvoeren door de mensen zelf, al was het bijvoorbeeld maar om te bevestigen dat het rekeningnummer niet is gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Het gebeurt wel vaker dat men dat op het verkeerde rekeningnummer gaat overschrijven, en dat is vervelend.

Na bevestiging van de burger wordt de aanvraag gecontroleerd door het systeem. In 10 procent van de gevallen kan het systeem automatisch beslissen, omdat alle gegevens aanwezig zijn. De overige gevallen moeten nog worden onderzocht. Vanaf volgend jaar willen we die 10 procent omhoog krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van data uit externe bronnen, en ook een koppeling met de gegevens van de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) voor het leefloon zou goed zijn. Als die koppeling er komt, kunnen we ook nog meer automatiseren. We zullen echter sowieso toch altijd de voorwaarden daadwerkelijk moeten laten controleren, ofwel door onze systemen ofwel door een dossierbehandelaar.

In bijzondere gevallen moeten we afwijken van de standaard beschikbare data. Als er bijvoorbeeld een recente wijziging in de gezinssamenstelling is, dan moeten we andere inkomstengegevens gebruiken, en die zijn meestal niet beschikbaar in externe databanken.

Tot een echt volledige automatische toekenning zouden we willen komen vanaf 2018-2019, niet voor het hoger onderwijs, wel voor het leerplichtonderwijs. Dat komt door de integratie met de kinderbijslag, waarbij de rechtentoekenning op dezelfde wijze zal gebeuren. Vooraleer we dat zullen doen, zullen we echter ook goed in kaart brengen voor welk deel van de doelgroep we dat met de grootste mate van zekerheid zullen kunnen doen.

Ten slotte wordt elk dossier dat is afgewerkt met voorlopige data, ook systematisch herzien zodra er authentieke gegevens over het inkomen beschikbaar zijn. Als iemand dan meer inkomsten blijkt te hebben, wordt er teruggevorderd, of in het omgekeerde geval wordt er een saldo uitbetaald. Dat gebeurt op dit ogenblik op dezelfde manier als de controles en terugvorderingen vanwege de pedagogische voorwaarden. Er is dus altijd nog een stuk controle.

De voorzitter

Mevrouw De Meulemeester heeft het woord.

Ingeborg De Meulemeester (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik maak me gewoon wat zorgen. Er zijn inderdaad de recente wijzigingen in gezinssamenstellingen, dus die controle moet zeker blijven gebeuren. Het lijkt me belangrijk dat we blijven beschikken over alle gegevens. Het blijkt ook dat er zeker ook nog enige menselijke controle nodig is.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.