U bent hier

In de kijker

Herziening Vlaamse energielening

Met behulp van de Vlaamse energielening kunnen burgers voordelig lenen voor energiebesparende werken aan hun woning. De Vlaamse Regering hervormde recent deze lening: het maximumbedrag wordt opgetrokken van 10.000 euro naar 15.000 euro, en de duurtijd wordt verlengd van 5 jaar naar 8 jaar en 10 jaar voor de sociale doelgroepen. De lening zal vanaf 2019 ook enkel toegankelijk zijn voor gezinnen die niet op de private markt terecht kunnen voor hun energielening. De Energiehuizen krijgen hierdoor nu een nieuwe rol: ze worden voor de gezinnen het unieke loket inzake vragen over de energetische renovatie van hun woning. Welke bewijsstukken moeten gezinnen voorleggen om recht te kunnen hebben op de energielening? Heeft minister Bart Tommelein overleg gepleegd met de gemeenten? Hoe zullen de Energiehuizen hun werking financieren?

Video

Agenda

Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.