U bent hier

In de kijker

Klimaatcommissie: start interparlementair overleg

Het Vlaams Parlement richtte een tijdelijke commissie op voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen, die nagaat hoe de afspraken uit de klimaattop van eind 2015 in Parijs in de praktijk moeten worden gebracht. De besprekingen en hoorzittingen in het voorjaar van 2016 leidden tot een voorstel van resolutie over een sterk Vlaams klimaatbeleid, dat in november 2016 met een ruime meerderheid in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Vandaag start op initiatief van voorzitter Jan Peumans het interparlementair overleg met delegaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over het klimaatdossier. De bedoeling is om elkaar op de hoogte te houden van de beslissingen en intenties op ieder beleidsniveau, met het oog op een goede onderlinge afstemming.

Video

Agenda

Startvergadering van het interparlementair overleg over het klimaatdossier, met delegaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter van het Vlaams Parlement
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Werkwijze, samenstelling en vergaderritme van het interparlementair overleg over het klimaatdossier
Tijdstip en kandidaat-gastheer voor de volgende vergadering
Beknopte uiteenzetting door elke parlementaire delegatie, waarin zij hun inzichten en standpunten over het thema schetsen en voorstellen formuleren voor de inhoud en klemtonen van de volgende bijeenkomsten
Varia

De aansluitende lunch is uitsluitend voor de leden die zich vooraf bij het commissiesecretariaat hebben ingeschreven

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.