U bent hier

Video

Agenda

Startvergadering van het interparlementair overleg over het klimaatdossier, met delegaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Verwelkoming en inleiding door de voorzitter van het Vlaams Parlement
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)
Werkwijze, samenstelling en vergaderritme van het interparlementair overleg over het klimaatdossier
Tijdstip en kandidaat-gastheer voor de volgende vergadering
Beknopte uiteenzetting door elke parlementaire delegatie, waarin zij hun inzichten en standpunten over het thema schetsen en voorstellen formuleren voor de inhoud en klemtonen van de volgende bijeenkomsten
Varia

De aansluitende lunch is uitsluitend voor de leden die zich vooraf bij het commissiesecretariaat hebben ingeschreven

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.