Search in Vlaams Parlement

Volksvertegenwoordigers in deze commissie

Voorzitter

Jan Peumans

Eerste ondervoorzitter
Profile picture Robrecht Bothuyne

Robrecht Bothuyne

Tweede ondervoorzitter
Profile picture Willem-Frederik Schiltz

Willem-Frederik Schiltz

Vaste leden

Rob Beenders

Piet De Bruyn

Dirk de Kort

Profile picture Gwenny De Vroe

Gwenny De Vroe

Profile picture Andries Gryffroy

Andries Gryffroy

Profile picture Tinne Rombouts

Tinne Rombouts

Profile picture Axel Ronse

Axel Ronse

Valerie Taeldeman

Profile picture Bruno Tobback

Bruno Tobback

Profile picture Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele

Sabine Vermeulen

Plaatsvervangende leden

Björn Anseeuw

Lode Ceyssens

Profile picture Bart Dochy

Bart Dochy

Jelle Engelbosch

Maurice Helsen

Michèle Hostekint

Profile picture Sofie Joosen

Sofie Joosen

Profile picture Marino Keulen

Marino Keulen

Jos Lantmeeters

Lieve Maes

Profile picture Katrien Partyka

Katrien Partyka

Profile picture Björn Rzoska

Björn Rzoska

Profile picture Mercedes Van Volcem

Mercedes Van Volcem

Joris Vandenbroucke

Elke Wouters

Toegevoegde leden

Profile picture Stefaan Sintobin

Stefaan Sintobin

Contact

Jan Peumans

Commissiesecretaris

Scroll to top