U bent hier

De heer Danen heeft het woord.

Half september 2016 deelde Infrax mee dat de netbeheerders Infrax en Eandis vanaf 14 november de centrale aanspreekpunten zouden worden voor alle eigenaars van zonnepanelen. Ook het aanvragen van groenestroomcertificaten (GSC’s) moet voortaan via de netbeheerder gebeuren.

Verschillende media berichtten half november al dat de deadline van 14 november niet werd gehaald. Op de website van Infrax staat de mededeling dat de eigenaars van zonnepanelen tussen 23 november en 21 december een persoonlijk stappenplan zullen ontvangen. In het slechtste geval zullen er dus eigenaars van PV-installaties zijn die ruim 2,5 maanden geen GSC’s hebben kunnen inleveren.

Minister, bent u op de hoogte van deze problemen?

Terugbetalingen van leningen die werden afgesloten voor het plaatsen van PV-installaties en de inningen van het prosumententarief lopen ondertussen gewoon verder, terwijl de verwachte inkomsten uitblijven. Binnen hoeveel tijd verwacht u dat de ingeleverde GSC’s worden uitbetaald? Zal dit nog in 2016 gebeuren? Ik dacht dat de netbeheerder in dit geval een zestal weken had om uit te betalen. Op die manier wordt de periode tussen het inleveren of het overschrijden van de 1000 kilowattuur en het uitbetalen toch wel erg lang.

Minister Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Danen, ik ben uiteraard op de hoogte van het feit dat de netbeheerders vanaf 23 november de centrale aanspreekpunten zijn voor alle eigenaars van zonnepanelen. Het was de bedoeling dat ze dat werden vanaf 14 november. Er is dus sprake van een niet-voorziene vertraging van anderhalve week en dit doordat er problemen zijn geweest bij het overzetten van bestanden.

Het gaat om een zeer complexe operatie. Op hetzelfde moment, 23 november dus, werden alle nieuwe webtoepassingen in dienst genomen van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), van het Vlaams Energieagentschap (VEA), van Eandis en van Infrax. Al deze systemen moeten met elkaar communiceren om de gegevens en certificaten te beheren van 240.000 installaties die elektriciteit produceren uit hernieuwbare energiebronnen, en hun eigenaars. Het was dus een zeer omvangrijke operatie.

We moeten wel een onderscheid maken tussen twee situaties: enerzijds de grote installaties van meer dan 10 kilowatt waarvan de productiemeterstanden uitgelezen worden door de netbeheerder, en anderzijds de kleine installaties waarvan de productiemeterstanden doorgegeven worden door de eigenaar zelf.

De certificaten voor de grote PV-installaties (photovoltaic) hebben hun certificaten voor de productie van de maand september midden oktober ontvangen. De eigenaars van deze installaties hebben eind oktober een bestelbon ontvangen van de netbeheerder om de uitbetaling mogelijk te maken. Voor de productiemaand oktober zullen deze bestelbons volgens de huidige planning eind november bezorgd worden. Er is dus geen sprake van vertraging in de uitbetaling van de grote installaties.

De eigenaars van kleine PV-installaties hebben de productiemeterstanden van hun installatie nog kunnen doorgeven tot 10 oktober. Indien deze meterstanden recht gaven op een GSC, hebben ze de uitbetaling daarvan ontvangen eind oktober. Vanaf 23 november, dus de grote dag dat alles veranderde, zullen zij in groepen, de zogenaamde ‘batches’, de nodige toegangsgegevens ontvangen voor de nieuwe toepassingen van de netbeheerder en zullen zij dus ook in ‘batches’ de mogelijkheid hebben om productiemeterstanden door te geven in de nieuwe toepassing. De uitbetaling van hun certificaat volgt dan binnen de veertien dagen.

Aangezien Eandis en Infrax bijna een kwart miljoen PV-eigenaars op de hoogte moeten brengen van de manier waarop die de nieuwe toepassing kunnen betreden en gebruiken, zullen de gebruikers verdeeld worden in die groepen. Eandis en Infrax zetten hiervoor de nodige ressources in voor ondersteuning via een callcenter. Dit doen ze vooral om dit in goede banen te leiden en geen overrompeling te veroorzaken bij de netwerkbeheerders.

Volgens de laatste informatie die we hebben ontvangen, is op dit moment alles onder controle.

De heer Danen heeft het woord.

Het is alvast goed om te horen dat alles onder controle is. Maar het is wel zo dat particulieren die nu nog geen toegangscode hebben gekregen – en dat kan, want de periode loopt tot 21 december – tussen begin oktober en nu niets hebben kunnen doen. Ik vind wel dat de communicatie van de netbeheerders hierover voor verbetering vatbaar is. Er is enkel een bericht op de website waarop staat dat er wat vertraging is geweest en dat de code ten laatste eind december zal worden gegeven. Zeker mensen die financieel wat moeilijk zitten en die erop gerekend hadden dat ze met de GSC’s hun lening zouden kunnen terugbetalen, blijven soms wat op hun honger zitten.

Men moet niet communiceren dat alles onder controle is. Een tussentijdse communicatie lijkt mij toch wel interessant en nodig om eventuele ongerustheid weg te werken.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dit is een typisch overschakelingsprobleem dat altijd kan voorkomen. Het is zeer snel en adequaat opgelost. Ik geef wel toe dat de communicatie vanuit de distributienetbeheerders misschien beter zou kunnen. Toen ik het bericht in Het Laatste Nieuws van 23 november las, heb ik onmiddellijk gemaild, want ik was niet op de hoogte. De communicatie kon inderdaad beter. Anderzijds mogen we niet dramatiseren. Uiteindelijk is het op een snelle manier opgelost. Mijnheer Danen, u zegt dat de verwachte inkomsten uitblijven, maar ondertussen blijft het prosumententarief gewoon verder lopen. Het prosumententarief wordt gewoon bij de maandelijkse voorschotten verrekend. Het gaat hooguit over een verschuiving van ontvangsten met een paar weken. Dat zal voor de betrokkenen niet het meest cruciale zijn.

Ik heb er wat ervaring mee. Ik heb ooit zelf een zonnepaneleninstallatie gehad met groenestroomcertificaten. Het is nu de uitgelezen maand om de overschakeling te doen. Het tempo waarin kilowattuur wordt geproduceerd, is veel trager dan in de zomermaanden. Er moet een bepaald volume worden gehaald om een certificaat te ontvangen van maximum 450 euro. In de wintermaanden duurt het enkele weken vooraleer men dat bereikt. Het is dus het ideale ogenblik.

We gaan de netbeheerders er inderdaad op wijzen dat ze een aantal verbeteringen in de communicatie moeten aanbrengen.

Door een vraag te stellen, dramatiseert men niet. Dit gezegd zijnde, waren veel mensen niet op de hoogte van de overschakeling. Ikzelf was ook niet op de hoogte, maar ik was natuurlijk niet in paniek. De mensen die niet op de hoogte waren, hadden wel de indruk dat er mogelijk iets mis was. Dat is vervelend, want het was gewoon een geplande overschakeling. De communicatie had beter kunnen zijn. Ik neem aan dat de netbeheerders, de VREG, en het nummer 1207 heel wat telefoontjes hebben gehad met de vraag wat er aan de hand was, terwijl er geen probleem is. Er is gewoon een overschakelingsprobleem, wat normaal kan zijn, maar dat moet gecommuniceerd worden.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.