U bent hier

In de kijker

De Werkvennootschap

De Vlaamse overheid maakte de voorbije jaren gebruik van publiek-private samenwerking (pps) om openbare werken en mobiliteitsinfrastructuur te realiseren via twee overheidsvennootschappen: Via-Invest Vlaanderen en Lijninvest. Om tegemoet te komen aan recente adviezen van Eurostat over pps in mobiliteitsinfrastructuur, heeft de Vlaamse Regering een nieuwe organisatie in het leven geroepen, De Werkvennootschap, die dergelijke projecten van begin tot einde begeleidt. De leden van de commissie bespreken en stemmen over dit ontwerp van decreet.

Verslag

995 (2016-2017) nr. 3
995 (2016-2017) nr. 4

Agenda

van de Vlaamse Regering
995 (2016-2017) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Benoemen van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.