U bent hier

In de kijker

Bossencompensatiefonds: verslag door het Rekenhof

Ontbossen kan in Vlaanderen slechts met een stedenbouwkundige vergunning na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er moet ook een compensatie zijn voor de ontbossing: ofwel door heraanleg van bossen, ofwel door een storting in het Bossencompensatiefonds, wat vaker gebeurt. Het Rekenhof stelde een verslag op over de werking van het Bossencompensatiefonds, en doet daarin een aantal aanbevelingen aan de Vlaamse overheid. De leden van de commissie bespreken dit verslag met vertegenwoordigers van het Rekenhof en met minister Joke Schauvliege.

Video

Verslag

37-D (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie Rekenhof audit ontbossing (pdf)
687 (2015-2016) nr. 3
764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 13

Agenda

van het Rekenhof
37-D (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gedachtewisseling met het Rekenhof en mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Jan Van Esbroeck, Steve Vandenberghe, Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Poschet, Peter Wouters, Willy Segers, Yamila Idrissi, Jelle Engelbosch, An Christiaens, An Moerenhout, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Els Robeyns, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen en Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Omgeving en Natuur van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
12-A (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Martine Taelman, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Wilfried Vandaele, Yamila Idrissi, Karim Van Overmeire, Jan Bertels, Bruno Tobback, Robrecht Bothuyne, Lieve Maes, Kathleen Krekels, Bart Van Malderen, Ward Kennes en Els Robeyns
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 3-5 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 7° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Socio-Economische Raad van Vlaanderen (p.65) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 85) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.