U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

In de kijker

Bossencompensatiefonds: verslag door het Rekenhof

Ontbossen kan in Vlaanderen slechts met een stedenbouwkundige vergunning na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Er moet ook een compensatie zijn voor de ontbossing: ofwel door heraanleg van bossen, ofwel door een storting in het Bossencompensatiefonds, wat vaker gebeurt. Het Rekenhof stelde een verslag op over de werking van het Bossencompensatiefonds, en doet daarin een aantal aanbevelingen aan de Vlaamse overheid. De leden van de commissie bespreken dit verslag met vertegenwoordigers van het Rekenhof en met minister Joke Schauvliege.

Video

Verslag

764 (2015-2016) nr. 9
764 (2015-2016) nr. 13
687 (2015-2016) nr. 3
37-D (2015-2016) nr. 2
Bijlage: Presentatie Rekenhof audit ontbossing (pdf)

Agenda

van het Rekenhof
37-D (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gedachtewisseling met het Rekenhof en mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
van de Vlaamse Regering
19 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bevoegdheid Omgeving en Natuur van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
van de Vlaamse Regering
764 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdstuk 9. Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling 3-5 Hoofdstuk 11. Inwerkingtreding artikel 37, 7° Adviezen: - Advies van de Raad van State (p. 125) - Advies van de Socio-Economische Raad van Vlaanderen (p.65) - Advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (p. 85) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

Aanwezigheden

Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.