U bent hier

In de kijker

Eindtermen Vlaams onderwijs

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een leerling of student aan het eind van een opleiding moet beschikken. Over de invulling van de eindtermen in het Vlaams onderwijs wordt een maatschappelijk debat aangezwengeld. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft hierover een oriënterend advies opgesteld. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van de Vlor.

Video

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.