U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

De nationale duivenvlucht Châteauroux III van 8 augustus 2015 is op een ramp uitgedraaid voor de duivensport. Dat zeggen alle duivenmelkers die hebben deelgenomen. Er namen 27.028 duiven deel. Ze kwamen na de lossing in Châteauroux al heel snel terecht in een onweer waardoor slechts 15 procent van de deelnemende duiven 24 uur na de lossing thuiskwam. Dat is zeer weinig voor een duivenvlucht. Andere duiven kwamen wel thuis – de dag nadien, weken nadien –, maar waren zwaar gehavend. Veel van die duiven zullen waarschijnlijk nooit meer kunnen vliegen.

De duivenwereld verwijt de organisator Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) een compleet foute inschatting van de weersomstandigheden op het moment van lossing. Dat had een catastrofe als gevolg waardoor duizenden sportduiven op de dool raakten en velen zelfs nooit thuis kwamen.

Wie iets kent van duiven, weet dat het lossen van duiven niet zonder risico is en ook geen exacte wetenschap is. Veel duivenmelkers vinden het echter onbegrijpelijk dat zoiets kan voorvallen in een modern digitaal tijdperk waarbij webcams, buienradars en wolkenfoto’s op meteotines en Météo-France voorhanden zijn. We mogen ook niet vergeten dat de persoon die de lossing voor de duiven geeft, zich op dat moment in België bevindt en niet in Frankrijk. In de duivenwereld gaan er ook heel wat geruchten rond dat er heel veel druk wordt gezet op de lossingen.

Minister, zal de dienst Dierenwelzijn de KBDB aanspreken over deze rampvlucht? Indien dit reeds is gebeurd, wat was de conclusie van dit gesprek?

Nu beslist de organisator zelf over het lossingsmoment. Deze manier van lossen staat om heel wat redenen dikwijls ter discussie binnen de duivenwereld. Daarom zijn heel veel duivenliefhebbers voorstander van een onafhankelijk lossingscomité, waarin een verantwoordelijke per vluchtlijn – west, midden en oost – zetelt, maar bovenal ook een weerexpert, waardoor professionele expertise aan boord wordt gehaald. Bent u deze piste genegen om te bespreken met de KBDB? Welke bijkomende maatregelen kunnen er vanuit het beleid worden genomen om dergelijke ramplossingen in de vluchten te voorkomen, met het oog op het welzijn van de duiven?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

De vlucht vanuit Châteauroux was een ramp, zowel voor de dieren- als de duivensport, gelet op de media-aandacht die daaruit is voortgekomen en die de duivensport in een zeer slecht daglicht heeft gesteld. We hebben inderdaad contact opgenomen met de KBDB.

Zoals u weet, heeft de lossingsverantwoordelijke intussen ontslag genomen. Op basis van de contacten met de KBDB is de afspraak gemaakt dat er een lossingscommissie zou worden opgericht. Over de samenstelling daarvan heb ik vooralsnog echter geen terugkoppeling gekregen. Ik heb geen terugkoppeling gekregen over de al dan niet nieuwe regels die ter zake zouden worden gehanteerd. Ik heb nog niet de garantie gekregen dat er uit die ervaring effectief grote lessen getrokken zijn om zulke drama’s in de toekomst te vermijden.

Daarom is er nog een evaluatievergadering gepland tussen mijn diensten en de KBDB na afloop van het vluchtseizoen. We zullen dat probleem grondig bespreken en evalueren. Ik reken ook op het gezond verstand binnen de KBDB om een degelijke oplossing uit te werken en zulke rampvluchten in de toekomst te vermijden. Ik denk dat ze er alle baat bij hebben om duidelijke, maar ook stringente regels voor zichzelf op te leggen en te hanteren. Hun imago heeft daar echt nood aan. Het is een groep van heel welmenende mensen. Ik heb er heel veel mails over gekregen, zowel van deelnemers aan de wedstrijd als van mensen die actief zijn in de KBDB en heel bezorgd waren. Indien men vanuit de KBDB niet met een aanvaardbare oplossing komt – wat ik vooralsnog niet verwacht – zal ik moeten optreden met maatregelen. Ik ga er echter nog altijd van uit dat er vanuit die hoek een gedegen oplossing komt.

Ik grijp nog even terug naar de hitte. Enkele maanden geleden heb ik contact opgenomen aangaande het transport voor duiven. Vanuit mijn eigen provincie, Vlaams-Brabant, werd er blijkbaar een eigen reglement gehanteerd inzake het transporteren van duiven. Meer bepaald hanteerde men vanuit Vlaams-Brabant de regel die stelde dat de duiven langer op voorhand ter plaatse dienden te zijn, met alle gevolgen van dien. Enerzijds is er namelijk het transport, maar het probleem was vooral dat ze in die hitte een dag en een nacht in de vrachtwagen moesten blijven. Ook daarover heb ik contact opgenomen. Ik heb het signaal gekregen dat er een en ander zou veranderen en dat er meer uniformiteit zou worden toegepast. Blijkbaar zou er op dat vlak enige autonomie bestaan in hoofde van de verschillende provinciale afdelingen. Ik neem dat element mee in de bespreking met de KBDB. Het lijkt me niet echt zinvol om verschillende regels te laten toepassen tussen de verschillende provinciale entiteiten. Zo is het klimaat in Vlaams-Brabant betrekkelijk gelijklopend met dat in Oost-Vlaanderen.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben tevreden dat u al contact hebt opgenomen en dat de KBDB zelfs al een signaal heeft gegeven dat er eventueel een lossingscommissie zou worden opgericht. Het is namelijk de eerste keer dat er zo’n signaal komt. Het is dan ook een zeer dankbaar signaal. Ik hoop dat zij er dan ook een gevolg aan geven en dat er een aanvaardbare oplossing komt voor de bestaande lossingsproblematieken.

Er kan nog veel worden gezegd over de duiven, maar dat zal misschien in volgende vragen aan bod komen. Ik volg dit namelijk zeer streng verder op.

Ik wil nog één ding meegeven. Ik denk dat de KBDB mag luisteren naar de dienst Dierenwelzijn. Nu moeten zij enkel een melding maken van hun nationaal vluchtplan. De dienst Dierenwelzijn maakt daarover altijd opmerkingen, maar ondanks die adviezen kunnen ze hun vluchtplan toch laten uitvoeren zoals ze het zelf hadden voorgesteld. Ik denk dat ze in de toekomst daar meer naar moeten luisteren. 

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.