U bent hier

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 18 december 2018, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Preventie diabetes: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Leden van de N-VA-fractie dienden een conceptnota in over de preventie en vroegdetectie van diabetes. Uit cijfers blijkt dat in België 35,8 procent van de personen die aan diabetes lijden, daar niet van op de hoogte zijn. Onbehandelde diabetes brengt vaak grote schade toe aan de organen en weefsels van de diabetespatiënt. Verwacht wordt dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren zal stijgen, net als de uitgaven voor diabetes op de gezondheidszorg. Daarom moet er volgens de indieners worden ingezet op een tijdige screening van personen met een verhoogd risico op diabetes. In deze conceptnota formuleren de indieners op Vlaams niveau concrete voorstellen voor nieuwe regelgeving. De leden van de commissie zetten de bespreking van de conceptnota voort.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Nico Lemaire
+32 2 552 13 43

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van de Vlaamse Regering
1670 (2017-2018) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid

Te behandelen documenten

van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
442 (2018-2019)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Welzijn en Gezin

De Vlaamse overheid draagt zorg voor uw welzijn, en voert een gezinsbeleid. Vooral die laatste bevoegdheid is na de zesde staatshervorming sterk uitgebreid.

Dossier

Gezondheid

Met zijn Gezondheidsbeleid stuurt de Vlaamse Overheid de werking van de ziekenhuizen, verpleeginstellingen, psychiatrische inrichtingen enz. Verder regelt de Vlaamse Overheid ook de preventieve gezondheidszorg.

Meer informatie

Situatie op 17 december 2018