U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 22 maart 2018, 10.00u - Zaal Quinten Metsijs

Stijging aantal schoolverlaters zonder diploma

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal schoolverlaters zonder diploma opnieuw is gestegen, na jaren van structurele daling. Een mogelijke verklaring hiervoor volgens minister Hilde Crevits is het aantrekken van de arbeidsmarkt, waardoor het verleidelijk wordt om de schoolbanken vroegtijdig te verlaten. Welke cijfers onderbouwen de stelling van de minister? Hoe wil ze jongeren aanmoedigen om een diploma te halen? Komt er een evaluatie van het actieplan tegen schooluitval?

donderdag 22 maart 2018, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Graduaats- en lerarenopleidingen

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in voor de uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen, en de versterking van de lerarenopleidingen in de hogescholen en universiteiten. Daartoe wordt onder meer geopteerd voor een structurele inbedding van al deze opleidingen binnen het hoger onderwijs. In het bijzonder wordt met het voorliggende ontwerp van decreet het stopzetten van de specifieke lerarenopleidingen aan de centra voor volwassenenonderwijs (CVO), hogescholen en universiteiten geregeld en het creëren van een decretaal kader voor de uitbouw van de verschillende lerarenopleidingen binnen het hoger onderwijs. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het ontwerp van decreet.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29
Bart Debrabandere
+32 2 552 13 38

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Nadia Sminate aan minister Hilde Crevits
1189 (2017-2018)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 21 maart 2018