U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Commissie actief van 24 september 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 19 februari 2019, 14.00u - Zaal Quinten Metsijs

Taalwetgeving faciliteitengemeenten na arrest Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie gaf in december 2018 een Franstalige inwoner van een faciliteitengemeente gelijk in een zaak over de taal waarin een belastingaanslag aan hem werd bezorgd. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de zogenaamde omzendbrief-Peeters die de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten interpreteert. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten? Welke maatregelen wil minister Liesbeth Homans nemen? Houdt ze vast aan de restrictieve interpretatie van de omzendbrief-Peeters? Strookt een en ander met de privacywetgeving?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Willy Dirkx
+32 2 552 13 26

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers
  • Liesbeth Homans (bestuurszaken, binnenlands beleid, inburgering, stedenbeleid, informatiebeleid).

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Vlaamse administratie

Onder het onderwerp Vlaamse Administratie vallen thema's zoals het eigen personeelsbeleid, de facilitaire dienstverlening, het vastgoedbeheer en het ICT-beleid, maar ook administratieve vereenvoudiging en betere kwaliteit van de regelgeving.

Dossier

Lokale overheden

De werking van de lokale en provinciale besturen wordt binnen de Vlaamse overheid ondersteund door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het agentschap bereidt de regelgeving met betrekking tot deze besturen voor.

Dossier

Inburgering

Het beleid rond inburgering wil zorgen dat nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Het integratiebeleid wil het samenleven van vele verschillende Vlamingen bevorderen.

Dossier

Stedelijk beleid

Onder Stedenbeleid vallen het Stedenfonds, stadsvernieuwingsprojecten, de stadsmonitor, de stadscontracten en de jaarlijkse ‘Thuis in de stad’-campagne.

Meer informatie

Situatie op 16 februari 2019