U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid sinds 19 november 2014)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (eerste ondervoorzitter 24 september 2014 - 18 november 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (vast lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 27 september 2004 - 30 november 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 1 december 2004 - 9 juli 2007)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid 7 februari 2007 - 12 februari 2008)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Hasselt op 12 mei 1978
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Lanaken (sinds 1 januari 2001)
 • schepen Lanaken (1 januari 2001 - 31 december 2003)
Beroep
 • diensthoofd gelijke kansen, provincie Limburg (2003)
 • wetenschappelijk medewerker, CD&V-fractie (2001 - 2003)
Diploma's
 • doctoraat psychologie, Universiteit Maastricht (2001)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Winevenstraat 47
3620 LANAKEN
Telefoon: +32 89 48 11 33

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 99