U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid sinds 19 november 2014)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid sinds 21 juni 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid sinds 25 oktober 2017)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (eerste ondervoorzitter 24 september 2014 - 18 november 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie Jeugdzorg (vast lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 27 september 2004 - 22 november 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 27 september 2004 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 22 november 2004 - 10 juli 2007)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid 7 februari 2007 - 12 februari 2008)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 7 juni 2009)
 • Commissie Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 7 juni 2009)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 20 februari 2018 14.16u

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de indexering van de persoonsvolgende budgetten (PVB)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de invoering van de persoonsvolgende financiering bij minderjarige personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de effecten van een gewijzigde zorgvraag op de toekenning van een persoonsvolgend budget (PVB)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van de stijgende agressie binnen settings van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de vergunde zorgaanbieders binnen de sector van personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de rol van het regionaal afstemmingsoverleg voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het opstellen van de overeenkomsten tussen gebruikers en vergunde zorgaanbieders

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de wijziging in de omslagsleutel personeelspunten naar werkingstoelagen voor vergunde zorgaanbieders, diensten Ondersteuningsplan en multifunctionele centra (MFC's)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het ontbreken van procedures bij gedwongen opnames binnen de voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de procedure bij de Raad van State met betrekking tot de ongelijke financiering van voorzieningen voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 7 dagen op 7-zorggarantie voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Bart Van Malderen aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de blijvende problematiek van de woon- en leefkosten voor personen met een handicap

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het benadelen van gebruikers die hun persoonsvolgend budget (PVB) in cash willen besteden

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het regionaal afstemmingsoverleg

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kwaliteit van zorg bij vergunde zorgaanbieders

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het niet volledig benutten van het uitbreidingsbudget voor personen met een beperking

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de evaluatie van het basisondersteuningsbudget (BOB)

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het inkorten van de termijn tussen het indienen van het ondersteuningsplan en het toewijzen van een budget

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inschaling van minderjarige personen met een beperking

Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de noodsituatie bij het wegvallen van pleegouders van een persoon met een beperking

Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de implementatie van persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarige personen met een handicap

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van de omschakeling naar woon- en leefkosten in het kader van de persoonsvolgende financiering (PVF)

Gedachtewisseling over de stand van zaken van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

Meer informatie

Geboren te Hasselt op 12 mei 1978
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Lanaken (sinds 1 januari 2001)
 • schepen Lanaken (1 januari 2001 - 31 december 2003)
Beroep
 • diensthoofd gelijke kansen, provincie Limburg (2003)
 • wetenschappelijk medewerker, CD&V-fractie (2001 - 2003)
Diploma's
 • doctoraat psychologie, Universiteit Maastricht (2001)

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Winevenstraat 47
3620 LANAKEN
Telefoon: +32 89 48 11 33

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 99