U bent hier

Stefaan Sintobin

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin

Geïnteresseerd in alle initiatieven van Stefaan Sintobin?

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven van Stefaan Sintobin

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (situatie op 18 juni 2019)
 • Vlaams Belang (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (plaatsvervangend lid situatie op 21 oktober 2020)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (vast lid situatie op 23 juni 2021)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (voorzitter situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (vast lid 3 juni 2020 - 21 oktober 2020)
 • Commissie ad hoc (vast lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (toegevoegd lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (toegevoegd lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (toegevoegd lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen (toegevoegd lid 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (toegevoegd lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Gemengde Overlegcommissie Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Vlaams Parlement (plaatsvervangend lid 11 januari 2017 - 1 januari 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (toegevoegd lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (eerste ondervoorzitter 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 13 oktober 2010 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (ondervoorzitter 28 september 2009 - 14 februari 2012)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 20 januari 2010 - 10 mei 2011)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 28 september 2009 - 19 januari 2010)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 16 mei 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 6 oktober 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 27 september 2004 - 5 oktober 2004)

Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Meer informatie

Geboren te Izegem op 13 januari 1960
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Brugge (situatie op 2 januari 2019)
 • gemeenteraadslid Izegem (1 januari 2007 - 21 augustus 2017)
 • lid van de politieraad Izegem (1 januari 2007 - 31 december 2012)
Beroep
 • bediende, Blokker NV (1984 - 1992)
 • bediende, Spanjersberg (1993 - 1997)
 • arbeider (1997 - 2004)
Diploma's
 • HSO, Sint-Jozefscollege Izegem (1978)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Jeruzalemstraat 42
8000 BRUGGE
GSM: +32 495 36 00 75