U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (sinds 25 mei 2014)
 • N-VA (9 januari 2013 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (tweede ondervoorzitter 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (tweede ondervoorzitter 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (9 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 9 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 9 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 9 januari 2013 - 24 mei 2014)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Dendermonde op 20 mei 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Dendermonde (1 januari 1995 - 31 december 1997)
 • gemeenteraadslid Dendermonde (sinds 1 januari 2007)
 • gemeenteraadslid Dendermonde (1 januari 1998 - 31 december 2000)
 • schepen Dendermonde (1 januari 2007 - 31 december 2012)
Beroep
 • leraar, Don Bosco Groot-Bijgaarden en Sint-Vincentius Dendermonde (1991 - 2012)
Diploma's
 • regentaat Latijn, Frans, Engels, Geschiedenis, Sint-Thomas (1988)
Interesses
 • cultuur
 • erfgoed
 • ruimtelijke ordening
 • binnenlands bestuur
 • toerisme
 • onderwijs

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 42 24
Fax: +32 2 552 44 53

Privé

Heirstraat 79
9200 DENDERMONDE
Telefoon: +32 52 21 81 58
GSM: +32 473 34 30 76