U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (situatie op 18 juni 2019)
 • Open Vld (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • Open Vld (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • VLD-Vivant (6 juli 2004 - 21 juli 2004)
 • VLD (6 juli 1999 - 9 juni 2003)
 • VLD (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid situatie op 21 oktober 2020)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 18 juni 2019 - 11 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Bureau (derde ondervoorzitter 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (derde ondervoorzitter 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 22 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid 22 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (derde ondervoorzitter 22 oktober 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 14 oktober 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (voorzitter 24 september 2014 - 14 oktober 2014)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 24 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (ondervoorzitter 22 november 2010 - 14 februari 2012)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (ondervoorzitter 25 november 2009 - 3 maart 2010)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 21 juli 2004)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (13 juni 1999 - 9 juni 2003)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 9 juni 2003)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 12 januari 2000 - 9 juni 2003)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 1999 - 9 juni 2003)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 1999 - 9 juni 2003)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (secretaris 27 september 1999 - 9 juni 2003)
 • Gemengde Overlegcommissie Kamer van Volksvertegenwoordigers-Vlaams Parlement (lid 26 juni 2002 - 3 juli 2002)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 1999 - 11 januari 2000)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 10 januari 1996 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Cultuur en Sport (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Deontologische Commissie (vast lid 18 december 1997 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (vast lid 25 oktober 1995 - 17 juni 1996)
 • Werkgroep Gelijke Kansen en Emancipatie (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 26 november 1995)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Tongeren op 24 oktober 1963
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Lanaken (situatie op 1 januari 2012)
 • gemeenteraadslid Lanaken (situatie op 2 januari 1989)
 • voorzitter van de gemeenteraad Lanaken (1 januari 2007 - 31 december 2014)
 • schepen van Cultuur, Bibliotheekwezen, Toerisme, Erfgoed, vzw Pietersheim, Promotie en PR Lanaken (1 oktober 2011 - 31 december 2011)
 • schepen van Cultuur, Jeugd, Bibliotheek, Industrie, Gemeentelijke eigendommen en Promotie Lanaken (1 januari 1995 - 31 december 2000)
 • voorzitter van de politiezone Lanaken -Maasmechelen (situatie op 1 januari 2019)
 • ondervoorzitter van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (1 januari 2016 - 31 december 2018)
 • lid van de brandweerraad en -zone Oost-Limburg (situatie op 1 juni 2014)
 • voorzitter van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (1 januari 2013 - 1 januari 2016)
 • provincieraadslid Limburg (1 november 1994 - 1 mei 1995)
Minister
 • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering (22 juli 2004 - 12 juli 2009)
 • Vlaams minister van Wonen, Media en Sport (10 juni 2003 - 21 juli 2004)
Andere functies
 • lid nationaal partijbureau Open VLD (situatie op 1 januari 2008)
 • lid raad van bestuur OPZ Rekem (1 januari 1992 - 31 december 1994)
 • voorzitter directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (1 september 2011 - 1 mei 2014)
 • lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (1 mei 2014 - 31 december 2018)
Beroep
 • woordvoerder, kabinet gemeenschapsminister Patrick Dewael ( - )
 • adjunct-woordvoerder, VLD-voorzitter Guy Verhofstadt ( - )
Diploma's
 • professioneel bachelor handelswetenschappen, Provinciaal Hoger Handelsinstituut Hasselt (1986)
Interesses
 • mobiliteit
 • openbare werken
 • cultuur
 • media
 • geschiedenis van Libanon

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Dassenpad 2
3620 LANAKEN
Telefoon: +32 89 71 17 21

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL