U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (situatie op 18 juni 2019)
 • CD&V (6 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • CD&V (17 juni 2014 - 24 juli 2014)
 • CD&V (30 juni 2009 - 12 juli 2009)
 • CD&V (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter situatie op 18 juni 2019)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter situatie op 18 juni 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (tweede ondervoorzitter situatie op 9 oktober 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (tweede ondervoorzitter situatie op 19 december 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (eerste ondervoorzitter situatie op 13 november 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (plaatsvervangend lid 3 juni 2020 - 21 oktober 2020)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 9 oktober 2019 - 19 december 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 9 oktober 2019 - 12 november 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (6 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Bureau (eerste ondervoorzitter 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (eerste ondervoorzitter 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (plaatsvervangend lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 13 februari 2019 - 25 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 24 juli 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (7 juni 2009 - 12 juli 2009)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 15 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 19 oktober 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (secretaris 29 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Digitaal Vlaanderen (plaatsvervangend lid 16 maart 2005 - 2 juli 2008)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 22 januari 2008)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Gent op 16 maart 1970
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Evergem (situatie op 26 oktober 1995)
 • schepen Evergem (2 januari 2007 - 1 januari 2009)
 • lid van de politieraad Evergem (2001 - 1 januari 2009)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Gent-Eeklo (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
Europese mandaten
 • lid van het Comité van de Regio's (situatie op 26 januari 2020)
Minister
 • Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (25 juli 2014 - 5 februari 2019)
 • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur (13 juli 2009 - 24 juli 2014)
Beroep
 • advocaat (1993 - 2004)
 • bestuurssecretaris, ministerie van Justitie (1995 - 1996)
Diploma's
 • postuniversitair getuigschrift milieurecht, Universiteit Gent (1994)
 • licentiaat rechten, Universiteit Gent (1993)
 • HSO wiskunde-wetenschappen, OLV-Visitatie Humaniora Gent (1988)
Interesses
 • ruimtelijke ordening
 • leefmilieu
 • duurzame ontwikkeling
 • ombudsdiensten, klachtendecreet, wetsevaluatie

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL