U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vooruit (situatie op 21 maart 2021)
 • sp·a (18 juni 2019 - 21 maart 2021)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (tweede ondervoorzitter situatie op 3 juni 2020)
 • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (voorzitter situatie op 25 juni 2021)
 • Uitgebreid Bureau (plaatsvervangend fractievoorzitter 29 maart 2021 - 11 juli 2021)
 • Onderzoekscommissie PFAS-PFOS (vast lid 23 juni 2021 - 25 juni 2021)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Meer informatie

Geboren te Turnhout op 4 maart 1985
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Turnhout (situatie op 2 januari 2007)
 • schepen Turnhout (2 januari 2013 - 24 juni 2019)
Beroep
 • kabinetsmedewerker gedeputeerde Jos Geuens, provincie Antwerpen (oktober 2007 - oktober 2008)
 • stafmedewerker, kabinet Vlaams minister Kathleen Van Brempt (november 2008 - januari 2009)
 • inhoudelijk medewerker, sp.a provincie Antwerpen (februari 2009 - augustus 2009)
 • beleidsmedewerker Welzijn, Vlaamse overheid, departement Bestuurszaken (mei 2010 - december 2011)
 • beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling, Vlaamse overheid, departement Bestuurszaken (januari 2012 - december 2014)
 • beleidsmedewerker, Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur (januari 2015 - mei 2019)
Diploma's
 • master in het management, KULeuven (2011)
 • licentiaat politieke wetenschappen, KULeuven (2007)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 499 43 36 54