U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (sinds 26 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (sinds 26 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie (plaatsvervangend lid sinds 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid sinds 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid sinds 9 oktober 2019)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Meer informatie

Geboren te Turnhout op 4 maart 1985
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Turnhout (sinds 2 januari 2007)
 • schepen Turnhout (2 januari 2013 - 24 juni 2019)
Beroep
 • kabinetsmedewerker gedeputeerde Jos Geuens, provincie Antwerpen (2007 - 2008)
 • stafmedewerker, kabinet Vlaams minister Kathleen Van Brempt (2008 - 2009)
 • inhoudelijk medewerker, sp.a provincie Antwerpen (2009 - 2009)
 • beleidsmedewerker Welzijn, Vlaamse overheid, departement Bestuurszaken (2010 - 2011)
 • beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling, Vlaamse overheid, departement Bestuurszaken (2012 - 2014)
 • beleidsmedewerker, Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur (2015 - 2019)
Diploma's
 • master in het management, KULeuven (2011)
 • licentiaat politieke wetenschappen, KULeuven (2007)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 499 43 36 54