U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (situatie op 26 mei 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Brussel-Hoofdstad (situatie op 26 mei 2019)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid situatie op 16 december 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (plaatsvervangend lid situatie op 3 juni 2020)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid situatie op 18 december 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid 9 oktober 2019 - 6 mei 2020)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 17 september 2020 16.28u

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de open brief van captains of industry met de vraag om meer STEM in het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het advies van de Vlor en de SERV over de eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Elisabeth Meuleman aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de adviezen van de SERV en Vlor over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Koen Daniëls aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Jo Brouns aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het gemeenschappelijke advies van de VLOR en de SERV over het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Vraag om uitleg van Arnout Coel aan Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de conceptnota voor het STEM-actieplan 2020-2030

Meer informatie

Geboren te Leuven op 23 november 1984
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Mandaten in andere deelstaatparlementen
 • lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (27 mei 2016 - 25 mei 2019)
Beroep
 • kabinetsmedewerker, stad Brussel (2012 - 2014)
 • fractiesecretaris, Brussels Hoofdstedelijk Parlement (2014 - 2016)
 • docent Europees migratiebeleid, Universiteit van Luik (2016 - 2019)
Diploma's
 • doctoraat politieke wetenschappen, VUB (2012)
 • MPhil European Studies, University of Cambridge (2008)
 • master moderne geschiedenis, KULeuven (2007)

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 49 03