U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • N-VA (situatie op 18 juni 2019)
 • N-VA (24 februari 2017 - 25 mei 2019)
 • N-VA (17 juni 2014 - 10 oktober 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (eerste ondervoorzitter situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (24 februari 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Alternatieve Financiering van Overheidsinvesteringen (plaatsvervangend lid 8 maart 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 8 maart 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 8 maart 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 8 maart 2017 - 25 mei 2019)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (vast lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (vast lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 10 oktober 2014)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Gent op 6 februari 1968
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-raadslid Gent (1 januari 2007 - 1 januari 2008)
 • gemeenteraadslid Gent (situatie op 24 september 2012)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 10 oktober 2014)
 • rechtstreeks verkozen senator (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
Minister
 • staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden (27 mei 2015 - 23 februari 2017)
 • staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid (11 oktober 2014 - 26 mei 2015)
Beroep
 • gynaecoloog, specialist prenatale echografie en diagnostiek, UZ Brussel (2000 - 2002)
 • Fellow Prenatal Ultrasound Perinatology Research Branch, Detroit Michigan University, USA (2002 - 2003)
 • gynaecoloog, specialist prenatale echografie en diagnostiek, UZ Brussel (2003 - 2007)
 • gynaecoloog, specialist prenatale echografie en diagnostiek, AZ Sint-Lucas Gent (2008 - 2009)
 • gynaecoloog, specialist prenatale echografie en diagnostiek, UZ Gent (2009 - 2012)
Diploma's
 • postgraduaat gezondheidsrecht en -ethiek, Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC) (2019)
 • Clinical Leadership Program (CLeP), Antwerp Management School (2017)
 • algemeen management voor artsen-specialisten, EHSAL (2007)
 • algemeen management voor de ziekenhuisarts, Vlerick Leuven-Gent Mx School (2005)
 • geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde, VUBrussel (2000)
 • arts, VUBrussel (1995)
Interesses
 • welzijnszorg
 • gezondheidszorg
 • gelijke kansen
 • ontwikkelingssamenwerking
 • millenniumdoelstellingen

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL

Privé

Stormvogelstraat 20
9000 GENT
GSM: +32 476 95 22 63