U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Groen (situatie op 26 mei 2019)
 • Groen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Groen (12 januari 2012 - 24 mei 2014)
 • Groen! (7 juni 2009 - 11 januari 2012)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (plaatsvervangend lid situatie op 18 december 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (vast lid situatie op 25 november 2020)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (voorzitter situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid 26 september 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid 26 oktober 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (vast lid 9 januari 2019 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (tweede ondervoorzitter 14 januari 2015 - 25 oktober 2016)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 26 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 23 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 23 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 23 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 23 januari 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (vast lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag - Plenaire ochtendvergadering nummer 48 - donderdag 05 juli 2012 09.02u

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt (opschrift gewijzigd door de commissie: Voorstel van decreet van ... houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt)

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heer Jan Durnez en de dames Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Meer informatie

Geboren te Gent op 3 september 1975
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Oudenaarde (situatie op 2 januari 2007)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 23 mei 2019)
Beroep
 • communicatiemedewerker, British Council (1999 - 2004)
 • provinciaal medewerker, Groen! (2004 - 2007)
 • beleidsmedewerker, Groen! (2007 - 2009)
Diploma's
 • MA Literature/Philosophy, Univ. Warwick (1998)
 • BA Literature/Philosophy, Univ. Essex (1997)
Interesses
 • onderwijs
 • algemeen beleid en financiën
 • jeugd, gelijke kansen
 • streekdossiers
 • cultuur en diversiteit

Contact

Privé (Correspondentieadres)

Jacob Lacopsstraat 33
9700 OUDENAARDE

Kantoor

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL